Ziua Mondială a Apei cu genericul „Valorificarea apei”

Posted on 22/03/2021 in Comunicat de presă by massmedia

Anual, pe data de 22 martie, la nivel global este marcată Ziua Mondială a Apei, scopul căreia este întreprinderea măsurilor pentru a aborda criza apei. În acest an, activitățile întreprinse se vor centra pe tematica „Valorificarea apei”, care presupune extinderea înțelegerii dincolo de problemele legate de costurile pentru consumul apei, dar și valoarea de mediu, socială și culturală, pe care o are apa pentru omenire.

Un obiectiv principal al evenimentului este sprijinirea realizării obiectivului de dezvoltare durabilă (ODD) 6: apă și canalizare pentru toți până în 2030. Astfel, agenda pentru dezvoltare durabilă recunoaște apa potabilă sigură și igienizarea eficientă a acesteia atât ca scop în sine, cât și ca motor al progresului în multe obiective de dezvoltare durabilă, inclusiv sănătate, nutriție, educație și egalitatea de gen.

La nivel global, cel puțin 2 miliarde de oameni folosesc o sursă de apă potabilă contaminată. Un asemenea tip de apă poate transmite boli precum diareea, holera, dizenteria, febra tifoidă și poliomielita. Se estimează că apa potabilă contaminată provoacă 485 000 de decese de boli diareice în fiecare an.

Până în 2025, jumătate din populația lumii va locui în zone cu o insuficiență de apă. În țările mai puțin dezvoltate, 22% din instituțiile de sănătate nu au un prestator de apă, 21% nu au servicii de salubrizare și 22% nu au servicii de gestionare a deșeurilor.

În regiunea europeană a OMS, peste 63 de milioane de oameni au obținut acces la servicii de apă potabilă și 84 de milioane de persoane la servicii de salubrizare între anii 2000 și 2017. Cu toate acestea, peste 16 milioane de persoane încă nu au acces la apa potabilă de bază și mai mult de 31 de milioane de oameni au nevoie de salubrizare de bază.

Inegalități semnificative persistă între zonele rurale și urbane și între oamenii bogați și săraci, locuitorii din mediul rural, cei mai săraci fiind și cei mai dezavantajați.

Sursele principale de apă potabilă în Republica Moldova sunt sondele arteziene şi râurile Nistru şi Prut.

Ponderea populaţiei cu acces durabil la surse sigure de apă potabilă în anul 2019 a constituit 83% sau 2 154 271 de oameni.

De menționat, că în apele subterane conţinutul anumitor substanţe ce influenţează sănătatea – nitraţi, fluor, bor, sulfaţi, este ridicat, sau există carenţă de fluor și magneziu. Totodată, calitatea apelor este influenţată de unele surse de poluare urbane, industriale şi agricole, prin deversarea de cantităţi semnificative de ape reziduale şi deşeuri.

În acest context, condiţiile obligatorii pentru asigurarea unei ape potabile de calitate sunt protecţia sursei de apă potabilă, însuşirea unor cunoştinţe generale privind apa potabilă şi informarea privind calitatea apei potabile consumate.

Actualmente este nevoie să înțelegem pe deplin valoarea apei prin implicarea unui grup mai divers de părți interesate în gestionarea resurselor de apă. În acest context, campania Zilei Mondiale a Apei din 2021 generează o conversație publică globală pe rețelele de socializare despre modul în care oamenii apreciază apa pentru toate utilizările sale. Scopul este de a crea o înțelegere mai cuprinzătoare a modului în care apa este evaluată în contexte diferite, astfel încât să putem proteja această resursă prețioasă pentru toată lumea.

Comments on 'Ziua Mondială a Apei cu genericul „Valorificarea apei”' (0)

Comments are closed.