40 ANI DE LA ABSOLVIREA ALMA-MATER – 40 ANI DE ACTIVITATEA ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ – ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI PROFILAXIEI BOLILOR LA NIVEL SOCIAL

Posted on 17/10/2016 in Comunicat de presă by admin

Recent, absolvenții promoției a 8-a (a.1976) a facultății de Sănătate Publică (anterior facultatea de Sănitărie și Igienă a USMF ”Nicolae Testemițanu”, au consemnat a 40 aniversare din ziua înrolării în lupta nobilă de prevenire și profilaxie a bolilor la nivel social. Tradiția de întrunire la fiecare 5 ani de la absolvirea Alma-Mater (USMF ”Nicolae Testemițanu”) pentru această promoție de mult a devenit un lucru sfânt. Aceasta s-a confirmat și de această dată, când la 15 octombrie ora 12.00 cca 30 de persoane-medici (igieniști, epidemiologi, microbiologi), doctori și profesori, s-au convocat la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, apoi la Centrul Național de Sănătate Publică pentru un elogiu celora, care au pus temelia devenirii lor ca specialiști (în a.1976). La acel moment (a.1976) au absolvit facultatea nominalizată 67 tineri specialiști-medici igieniști, epidemiologi, microbiologi.
În sala de conferințe a CNSP, oferită cu bunăvoința administrației instituției – dedicată acestei solemnități, absolvenții anului 1976 – în prezent nu prea cărunți, dar cu o bogată experiență practică, si-au depănat amintirile perioadelor cât de ordin profesional, atât și cel al vieții. Un cuvânt de salut în adresa ”absolvenților” la deschiderea ședinței la avut și directorul general al instituției, doctorul conferențiar dl Iurie Pînzaru, care a salutat pe cei prezenți subliniind buna tradiție de întrunire a colegilor și necesitatea vitală ca ”familia-studențească” de cândva să se revadă, punând pe cîntar aportul cunoștințelor implementate în practică de-a lungul anilor care sau scurs. Un cuvânt de salut și de trecere în revistă a perioadei actuale, prin care trece Serviciul, la avut și dl Ion Bahnarel, dr.hab.med.,profesor universitar – dânsul, de asemenea, absolvent al acestei promoții. Dl I.Bahnarel a ținut să explice celor prezenți prin ce se manifestă etapa actuală de dezvoltare a Serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice, care sunt problemele și care este viitorul acestui Serviciu. Această informație a fost necesară, deoarece unii colegi, deja activează în alte domenii, sau alte țări, state. Trebuie de subliniat, că din cei 67 persoane care au absolvit facultatea, cca 18 activează și locuiesc peste hotarele țării (Ucraina, România, Germania, SUA ș.a. state).
Orele acestei întâlniri au fost prea scurte pentru ca cei prezenți sa-și împărtășească tot parcursul profesional și de viață în acești 40 de ani.

16.10.16_1 16.10.16_2

16.10.16_3

40 ANI DE LA ABSOLVIREA ALMA-MATER

40 ANI DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Comments on '40 ANI DE LA ABSOLVIREA ALMA-MATER – 40 ANI DE ACTIVITATEA ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ – ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI PROFILAXIEI BOLILOR LA NIVEL SOCIAL' (0)

Comments are closed.