70 DE ANI ÎN BENEFICIUL SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

Posted on 03/06/2019 in Comunicat de presă by admin

Grija pentru sănătatea omului este unul dintre principalele imperative ale statului, stipulat în Legea supremă a țării – Constituția Republicii Moldova, care stabilește că ”fiecărui cetățean i se garantează dreptul la un mediu sănătos pentru viață, pentru muncă și familie, protejat împotriva riscurilor și constrângerilor de ordin social, economic, ecologic și tehnologic”.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) este o instituţie de performanţă a sistemului de sănătate, subordonată Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cu subdiviziuni teritoriale – centre de sănătate publică, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul sănătății publice. Pentru familiarizarea publicului cu principalele direcții de activitate ale ANSP, la 30.05.2019, în cadrul instituției s-a desfășurat Ziua Uşilor Deschise cu genericul ”70 de ani în beneficiul sănătății populației”.

Prin acest eveniment, colectivul ANSP a atras atenția societății, autorităților publice centrale și locale asupra faptului că în cei 70 ani de activitate instituția a contribuit la lichidarea multor maladii grave – trahoma, malaria, febra tifoidă, tifosul exantematic și altele. Prin insistența și perseverența în activitatea specialiștilor, au fost implementate un șir de vaccinuri, care au contribuit la micșorarea spectaculoasă a numărului de cazuri de boli infecțioase, precum difteria, tetanosul, rujeola, tusea convulsivă și a deceselor provocate de ele.

DSC_2287DSC_2385

La desfășurarea evenimentului ne-au onorat cu prezența Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, dr.șt.med., dna Aliona Serbulenco, vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei, dr.hab.șt.med, prof.univ., M.C. al AȘM, dl Viorel Prisacari, directorul Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare, dr.șt.tehn., dl Dmitrii Parfentirev, Secretarul general al Academiei de Științe Medicale din Republica Moldova, dr.hab.șt.med, prof.univ., acad., dl Ion Mereuță, reprezentantul Agenției Naționale de Asigurare a Calității și Educație și Cercetare, dr.șt.med., conf.univ., dl Vitalie Minciună, reprezentanți mass-media.

DSC_2376DSC_2358

Evenimentul s-a deschis cu un flash mob dedicat promovării modului sănătos de viață, îndemnând pe toți cei prezenți să fie grijulii cu propria sănătate și a celor din jurul lor. În discursul dlui director al ANSP, dr.șt.med.m, conf. univ., Iurie Pînzaru, au fost prezentate file din istoria instituției de la instituire până la momentul actual. Au fost trecute în revistă condițiile de activitate și problemele cu care s-au confruntat specialiștii, sarcinile soluționate pe parcursul anilor. Au fost evidențiate rezultatele relevante în anii precedenți și la momentul actual, precum și au trasate  priorităţile pentru următorii ani. Discursul directorului ANSP s-a încheiat cu un mesaj de recunoștință colectivului ANSP pentru munca rodnică în beneficiul sănătății populației. Prin ordinul ANSP, un grup de colaboratori care activează în instituție pe parcursul mai multor ani, au fost decoraţi cu medalia ANSP şi cu Diploma instituției. Pentru încurajare, au primit Diploma instituției și unii tineri specialiști, care s-au manifestat prin responsabilitate și ințiativă în activitatea zi de zi.

DSC_2363

Cu mesaje de felicitare au venit oaspeții evenimentului, subliniind realizările specialiștilor instituției în menținerea sub control a situației sanitaro-epidimiologice din țară în diferite etape ale istoriei, rolul ANSP în protecția sănătății populației, prevenirii bolilor și în promovarea modului sănătos de viață, conlucrarea cu instituțiile de profil medical din țară și de peste hotare în beneficiul sănătății populației. Concomitent, cu laudațio colectivului ANSP cu prilejul aniversării a 70 de ani de la instituire, dna Aliona Serbulenco, dr.șt.med., Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, a înmânat Diploma de gratitudine, dl Viorel Prisacari, vicepreședintele AȘM, a înmânat medalia Milescu Spătaru dlui Mihail Magdei, dr.hab.șt.med. acad. AȘM din Republica Moldova, dnei Victoria Bucov, dr.hab.șt.med., prof.cerc., iar medalia 70 de ani ai AȘM a fost decernată dlui Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., dlui Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ., și dnei Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc. Reprezentantul ANACEC, dl Vitalie Mincuină, a înmânat dlui Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., Diploma ANACEC pentru rezultate reamarcabile în domeniul științei medicale.

În această, zi publicul a avut ocazia de a participa şi la lansarea a 2 monografii – rodul muncii specialiștilor din instituție pe parcursul ultimilor ani:

  • Igiena muncii şi starea de sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii. Chișinău, Tipografia „Baştina-Radog”, 2018, 312 p. Autor – Pînzaru Iurie, dr.șt.med.,.
  • Gripa: măsuri de supraveghere, control şi răspuns. Chişinău: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017. 264 p. Autori – Spînu Constantin, dr.hab.șt.med., prof.univ., Pînzaru Iurie; dr.șt.med., conf.univ., Gheorghiţă Ștefan, medic epidemiolog și al.

În continuare, oaspeții evenimentului au vizitat Muzeul ANSP, depozitul de vaccinuri – unul din cele mai performante depozite din acest domeniu din Europa, acreditat de către OMS, laboratoarele instituției şi au discutat cu colaboratorii instituției despre realizările colectivului, precum şi unele provocări cu care se confruntă.

Participanții la eveniment au avut posibilitatea să fie martori ai unor investigații de laborator privind calitatea apei potabile, inofensivitatea fructelor și legumelor, a nivelului fondului radioactiv și a undelor electromagnetice, măsurarea glicemiei, au primit consultații privind produsele biodistructive și câteva dispozitivele medicale.

DSC_2180DSC_2229

DSC_2631DSC_2053

DSC_2047DSC_2136

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

 

Comments on '70 DE ANI ÎN BENEFICIUL SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI' (0)

Comments are closed.