Accesul la apă potabilă sigură va fi reglementat prin lege

Posted on 08/11/2018 in Comunicat de presă by admin

Apa potabilă sigură este un factor indispensabil pentru sănătatea populației, iar accesul la apă de bună calitate şi în cantităţi suficiente asigură o mai bună protecţie a sănătăţii publice. În acest sens, Executivul a aprobat în ședință de Guvern, proiectul Legii privind calitatea apei potabile.

Conform documentului apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi să corespundă parametrilor reglementați, iar monitorizarea calității apei potabile se va asigura de către operatorii sistemelor de apă potabilă şi de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Astfel, operatorii vor asigura monitorizarea operațională și conformarea la parametrii de calitate, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, respectiv, monitorizarea de audit a calității apei potabile la fiecare etapă de producere a apei (extragere, tratare/dezinfecție, înmagazinare, distribuire), precum și a surselor de apă destinate îmbutelierii și a apelor potabile îmbuteliate, înainte de plasarea lor pe piață.

De asemenea, fântânile, forajele de mică adâncime şi captări de apă, odată la 3 ani, vor fi verificate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la solicitarea autorității publice locale sau a deținătorului sursei de apă prin prelevarea probelor de apă şi analizelor de laborator. O atenție deosebită va fi acordată acelor parametri ce prezintă un risc sporit pentru sănătatea umană: parametrii microbiologici, nitrații și nitriții, fluorul, borul, metalele grele și substanțele organice.

Dacă analizele de laborator vor indica că apa nu îndeplinește condițiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigații. În cazul când apa verificată constituie un pericol pentru sănătatea umană, Agenția Națională pentru Sănătate Publică va dispune interzicerea utilizării acesteia și informarea imediată a consumatorilor.

Pentru asigurarea calității apei potabile, autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de siguranţă a apei potabile, elaborate de către operatorii sistemelor de alimentare cu apă potabilă și coordonate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Accesul la apă este declarat de ONU din iulie 2010 ca un drept fundamental al omului. Conform datelor de monitorizare a calităţii apei potabile, în anul 2017 au fost neconforme prevederilor Normelor sanitare, la parametrii microbiologici în mediu cca 11% din probele de apă prelevate din apeductele comunale urbane alimentate din surse subterane, cca 7% probe apă din apeductele comunale urbane alimentate din surse de suprafaţă şi cca 17% probe apă din apeductele comunale rurale. Concomitent, în circa 50% din sursele surse subterane ce alimentează apeductele apa este neconformă normelor sanitare după conținutul parametrilor chimici.

 

Comments on 'Accesul la apă potabilă sigură va fi reglementat prin lege' (0)

Comments are closed.