„Acoperirea universală cu servicii de sănătate: pentru fiecare, oriunde” este tema de Ziua Mondială a Sănătății – 7 aprilie 2018

Posted on 04/04/2018 in Comunicat de presă by admin

La cea de a 70-a aniversare a sa (fondată pe 7 aprilie 1948), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) reiterează principiul, că toți oamenii ar trebui să-și poată realiza dreptul la sănătate la cel mai înalt nivel, iar „Sănătatea pentru toți” a fost timp de șapte decenii și rămâne obiectiv de orientare și acțiune. Astăzi OMS le solicită țărilor membre să-și respecte angajamentele convenite anterior asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă și să realizeze pași concreți pentru avansarea calității și accesibilității serviciilor de sănătate. Acest lucru înseamnă asigurarea faptului că pretutindeni, toată lumea să poată accesa servicii de sănătate de înaltă calitate, fără a se confrunta cu dificultăți financiare. În acest context, activitățile în cadrul Zilei Mondiale a Sănătății 2018 se desfășoară la tema: „Acoperirea universală cu servicii de sănătate: pentru fiecare, oriunde”, având sloganul acțiunilor de comunicare: „Sănătate pentru toți”.

La nivel global, cel puțin jumătate din populație încă nu este asigurată pe deplin cu servicii medicale esențiale. Aproximativ 100 de milioane de persoane trăiesc într-o sărăcie extremă (cu un venit de 1,90 dolari sau mai puțin pe zi). Peste 800 de milioane de persoane (aproape 12% din populația globală) cheltuie cel puțin 10% din bugetul familiei pentru a achita îngrijiri medicale.

Asigurarea acoperirii universale cu servicii de sănătate este unul dintre obiectivele stabilite de Națiunile Unite la adoptarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile până în anul 2030. Sănătatea deplină permite copiilor să învețe și adulților să muncească/câștige, ajută oamenii să scape de sărăcie și constituie baza dezvoltării economice pe termen lung.

Unele țări au făcut deja progrese semnificative, însă jumătate din populația lumii este încă în imposibilitatea de a accesa serviciile de sănătate de care au nevoie. Dacă țările ating obiectivul Dezvoltării Durabile – atunci  mai mult de un miliard de persoane vor beneficia de acoperirea universală cu servicii medicale până în 2023.

Important pentru Republica Moldova este Studiul  național (a 4-a cercetare) „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate în Republica Moldova” (ed. 2017), realizat de Biroul Național de Statistică în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  în cadrul Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății” cu asistența tehnică acordată de Banca Mondială. (Detaliat la:  http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/acces_servicii_sanatate/Acces_servicii_sanatate_2016.pdf).

Astfel, potrivit raportului de sinteză au fost identificate unele aspecte ce țin de asigurarea populației cu servicii medicale și satisfacția populației față de aceste servicii, printre care de menționat:

Percepţia stării de sănătate. Fiecare a doua persoană îşi apreciază starea de sănătate ca fiind bună sau foarte bună, 37% – satisfăcătoare, iar 12,4% o consideră rea sau foarte rea. Percepţia pozitivă a stării de sănătate a populaţiei descrește odată cu înaintarea în vârstă, fapt determinat în special de prevalenţa bolilor caracteristice unor grupe specifice de vârstă.

Gradul de acoperire al populaţiei cu asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Din totalul populaţiei, 75,5% dispun de asigurare medicală, inclusiv 25,7% prin contribuţii lunare, 47,3% sunt asiguraţi de către stat, iar 2,5% şi-au procurat poliţa de asigurare pe cont propriu. Rata de asigurare a persoanelor pe cont propriu a crescut în ultimii 8 ani de la 1,7% la 2,5%, acestea fiind de regulă persoanele cel mai bine asigurate. Populaţia din mediul urban nu este asigurată în proporţie de 15,8%, iar în mediul rural 31,2% din populaţie este în afara sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Cheltuielile proprii pentru serviciile medicale. În anul 2016 cheltuielile medii lunare pentru serviciile medicale ale unei persoane au constituit 147,5 lei, fiind în creștere față de anul 2012 cu 36,9% și față de anul 2008 – cu 56,7%. Circa trei pătrimi (73,5%) din cheltuielile populației au drept destinație procurarea medicamentelor, urmate de cheltuielile pentru asistența medicală primară, cu circa 13 la sută. Cheltuielile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 27,7 lei sau de 1,2 ori mai mari comparativ cu cheltuielile populației din mediul rural. Autorii studiului au ajuns la concluzia că sporirea cheltuielilor este legată de scumpirea a circa o treime din medicamentele vândute în Republica Moldova, care a fost determinată de oscilația cursului valutar, creșterea ponderii persoanelor în vârstă mai mare de 65 ani și a celor care au consumat medicamente pe parcursul a celor 4 săptămâni anterioare interviului – de la 32,7 % în 2012 până la 36,8 în 2016.

Relevant, că CNAM asigură cheltuielile pentru procurarea medicamentelor compensate cu 30, 50, 70 sau 100%, de care beneficiază persoanele din categoria celor asigurate sau neasigurate în cazul în care necesită tratamentul de ambulatoriu cu preparate psihotrope, anticonvulsive, antidiabetice, dar și pacienții cu diferite patologii cardiovasculare, digestive, oncologice, de metabolism etc., care urmează tratamentul în staționarul de zi, cabinete de proceduri sau la domiciliu. Toate preparatele menționate, și categoriile de persoane  beneficiare inclusiv copii până la 18 ani, sunt incluse în Lista medicamentelor compensate, conform Ordinului MS nr.492/139 din anul 2013. De asemenea, asigurarea  disponibilității și accesibilității până la 80 % la diagnosticarea de bază și medicamente esențiale, inclusiv generice, pentru a trata bolile netransmisibile majore atât în instituțiile publice, cât și în cele private este prevăzută în Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.403  din 6 aprilie 2016.

 

Aprecierea calității și a accesului la serviciile medicale. În ansamblu, fiecare a cincea persoană a declarat o îmbunătăţire considerabilă sau într-o oarecare măsură a calităţii serviciilor medicale în anul 2016. În acelaşi timp, 13,7% consideră că situaţia privind calitatea serviciilor medicale s-a înrăutăţit, iar 25 la sută nu au putut să se pronunţe la acest subiect. Comparativ cu situaţia din anul 2008, se atestă o creştere a ponderii populaţiei care au menţionat că situaţia în domeniu a rămas neschimbată. Populația de la sate apreciază mai pozitiv calitatea serviciilor medicale din ultimele 12 luni comparativ cu populația din orașe (20,7% față de 15,2%). Din punct de vedere a disponibilității asigurării medicale, se observă că persoanele asigurate medical într-o pondere mai mare sunt de părere că calitatea serviciilor medicale s-a îmbunătățit.

Comunicarea cu pacienții în condiții de staționar. Totuși datele studiului menționat atestă o înrăutăţire a situaţiei privind respectarea dreptului la informare a pacienţilor. Cu toate că mai mult de jumătate din persoanele spitalizate au declarat că medicul le-a explicat bine și pe înțelese metodele de diagnostic și tratament, pe parcursul ultimilor 6 ani a crescut numărul persoanelor cărora nu li s-a oferit nici o explicație – de la 7,3% în anul 2010 la 11,3% în anul 2016.

Desigur, fiecare țară este unică și fiecare țară se poate orienta spre zone diferite sau poate dezvolta propriile căi de măsurare a progresului în asigurarea acoperirii universale cu servicii de sănătate.  Către Ziua Mondială a Sănătății – 7 aprilie 2018 – este de notat că pe parcursul anului 2018, OMS va susține, motiva și ghida țările membre să-și asume angajamente față de acest obiectiv în acoperirea universală cu servicii de sănătate prin: împărtășirea experiențelor diferitor țări, oferirea instrumentelor pentru un dialog structurat pe plan intern sau susținerea unor astfel de eforturi în alte țări etc. Prestarea serviciilor medicale cu adevărat universale necesită o trecere de la proiectarea sistemelor și instituțiilor de sănătate în jurul bolilor, către serviciile de sănătate proiectate în jurul sănătății și bunăstării oamenilor.

Notă: OMS utilizează 16 servicii esențiale de sănătate, clasificate în 4 categorii, ca indicatori ai nivelului de acoperire și a echității:

Sănătate reproductivă, maternă, a nou-născuților și copiilor:

 • planificarea familiei
 • îngrijire prenatală și în timpul lăuziei
 • imunizarea completă a copilului
 • comportament sănătos și prevenirea pneumoniei.

Boli infecțioase:

 • tratamentul tuberculozei
 • tratamentul antiretroviral împotriva HIV
 • utilizarea plaselor de pat tratate cu insecticide pentru prevenirea malariei
 • salubrizare / sanitație adecvată.

Boli netransmisibile:

 • prevenirea și tratamentul tensiunii arteriale înalte
 • prevenirea și tratamentul hiperglicemiei
 • screening pentru cancerul de col uterin
 • reducerea și prevenirea fumatului.

Accesul și capacitatea serviciilor:

 • accesul la serviciile spitalicești
 • motivarea lucrătorilor din domeniul sănătății
 • accesul la medicamentele esențiale
 • securitatea sănătății: respectarea Regulamentelor internaționale privind sănătatea.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media  022574700

Pentru mai multă informație   apelați la tel.: 022574683, 022574677

 

 

Comments on '„Acoperirea universală cu servicii de sănătate: pentru fiecare, oriunde” este tema de Ziua Mondială a Sănătății – 7 aprilie 2018' (0)

Comments are closed.