Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul I al anului 2019

Posted on 26/04/2019 in Comunicat de presă by admin

Pe parcursul trimestrului I al anului 2019, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 2190 controale.

Din numărul total de controale efectuate, 993 au fost realizate în mod planificat (conform Planului controalelor de stat aprobat pentru anul 2019), cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare și 1197 în mod inopinat, inclusiv 826 (69%) din ele cu scopul eliberării actelor permisive și 371 (31%)  cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări parvenite în adresa ANSP.

Un accent aparte, pe parcursul trimestrului, a fost pus pe controlul și monitorizarea implementării prevederilor art. 25, alin. (6) al Legii nr 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului cu referire la interzicerea amplasării unităţilor cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun şi produse conexe la o distanţă de cel puţin 200 metri de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare.

În rezultatul controalelor efectuate, de către subdiviziunele ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 513 prescripții sanitare; au fost întocmite și examinate 34 procese verbale de contravenție administrativă, fiind aplicate amenzi în sumă de 56750 lei. La fel, pentru încălcări majore ale legislației în domeniul sănătății publice au fost emise șase Hotărîri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 407 de activități de sensibilizare a agenților economici și populației în întregime prin desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, etc. În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 238 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul I al anului 2019' (0)

Comments are closed.