Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul I al anului 2020

Posted on 16/04/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Pe parcursul trimestrului I al anului 2020, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 1438 de controale.

Din numărul total de controale efectuate, 358 au fost realizate în mod planificat (conform Planului controalelor de stat aprobat pentru anul 2020), cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare și 1080 în mod inopinat, inclusiv 1015 (94%) din ele cu scopul eliberării actelor permisive și 65 (6%)  cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări parvenite în adresa ANSP.

În perioada respectivă, în conformitate cu Dispoziția ANSP, au fost verificate, prin solicitare de informații, toate instituțiile medico-sanitare ce prestează servicii de asistență medicală primară, precum și unitățile farmaceutice și filiale acestora, privind nivelul de implementare a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19.

În total la nivel de țară au fost supuse verificării 1262 de instituții ce prestează servicii de asistență medicală primară (AMP), inclusiv Centre de Sănătate, Oficii ale Medicilor de Familie, Oficii de Sănătate și 242 de unități farmaceutice.

În rezultatul controalelor efectuate, de către subdiviziunile ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 167 prescripții sanitare; au fost întocmite și examinate 46 procese verbale de contravenție administrativă, fiind aplicate amenzi în sumă de peste 230 mii lei. La fel, pentru încălcări majore ale legislației în domeniul sănătății publice, au fost emise 21 de Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 94 de activități de sensibilizare a agenților economici și populației prin desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, etc. În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 138 de note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-642

Comments on 'Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul I al anului 2020' (0)

Comments are closed.