Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul III al anului 2019

Posted on 22/10/2019 in Comunicat de presă by admin

Pe parcursul trimestrului III, a. 2019, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 2661 de controale.

Din numărul total de controale efectuate, 1104 au fost realizate în mod planificat (conform Planului controalelor de stat aprobat pentru anul 2019), cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare și 1557 în mod inopinat, inclusiv 1371 (88%), din ele cu scopul eliberării actelor permisive și 186 (12%) cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări parvenite în adresa ANSP.

Totodată, în perioada menționată, specialiștii abilitați cu drept de control în sănătate publică au participat la evaluarea nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2019-2020, în componența comisiilor raionale intersectoriale.

În rezultatul controalelor efectuate, de către subdiviziunele ANSP, au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 256 prescripții sanitare; au fost întocmite și examinate 59 procese verbale de contravenție administrativă, fiind aplicate amenzi în sumă de 350350 lei. La fel, pentru încălcări majore ale legislației în domeniul sănătății publice au fost emise 26 de Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate și un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice ce ține de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 109 activități de sensibilizare a agenților economici și a populației prin desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, etc. În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 77 de note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.

Direcția control de stat în sănătate a ANSP

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

 

Comments on 'Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul III al anului 2019' (0)

Comments are closed.