Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul IV, anul 2019

Posted on 27/01/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2019, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 2673 controale.

Din numărul total de controale efectuate, 1085 au fost realizate în mod planificat (conform Planului controalelor de stat aprobat pentru anul 2019), cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare și 1588 în mod inopinat, inclusiv 1509 (95%) din ele cu scopul eliberării actelor permisive și 79 (5%)  cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări înregistrate în adresa ANSP.

Conform Dispoziției ANSP privind verificarea implementării prevederilor legislative și normative în domeniul controlului tutunului, în comun cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi subdiviziunilor teritoriale ale IGP, au fost verificate 200 de unități cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun şi produse conexe la prevederile art. 25, alin (6) al Legii nr. 278/2007. Ca rezultat au fost depistate 42 de unități, care sunt amplasate contrar prevederilor legii, la care au fost aplicate măsuri administrative.

În rezultatul controalelor efectuate, de către subdiviziunile ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 312 prescripții sanitare; au fost întocmite și examinate 49 de procese verbale de contravenție administrativă, fiind aplicate amenzi în sumă de 101450 lei. La fel, pentru încălcări majore ale legislației în domeniul sănătății publice au fost emise 23 de Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 50 de activități de sensibilizare a agenților economici și populației în întregime prin desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, etc. În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 20 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.

Totodată, în perioada menționată, a fost organizat atelier de lucru, pentru creșterea capacităților profesionale în organizarea şi realizarea activităţii specialiştilor din domeniul controlului de stat în sănătate. Conform Agendei, în cadrul Atelierului au fost discutate mai multe subiecte ce ţin de punerea în aplicare cât mai eficientă a metodelor de lucru în activitatea inspectorilor din cadrul ANSP şi CSP teritoriale. La compartimentul controlului tutunului, au fost punctate prevederile Legii 278/2007, care au intrat în vigoare din a.2020, precum și aplicarea lor în cadrul controlului de stat. A fost abordat subiectul, privind corectitudinea aplicării măsurilor de constrângere administrativă în activitatea controlului de stat în sănătate şi planificarea activităţilor pentru a.2020.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul IV, anul 2019' (0)

Comments are closed.