Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică

Posted on 23/07/2019 in Comunicat de presă by admin

Pe parcursul trimestrului II al anului 2019, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) abilitați cu drept de control în sănătate publică, au fost realizate 2507 controale.

Din numărul total de controale efectuate, 1240 au fost realizate în mod planificat (conform Planului controalelor de stat aprobat pentru anul 2019), cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare și 1267 în mod inopinat, inclusiv 1040 (82%) cu scopul eliberării actelor permisive și 227 (18%) cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări adresate ANSP.

În rezultatul controalelor efectuate, de către subdiviziunele ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 290 prescripții sanitare; au fost întocmite și examinate 92 de procese verbale de contravenție administrativă, fiind aplicate amenzi în sumă de 199 230 lei. La fel, pentru încălcări majore ale legislației în domeniul sănătății publice au fost emise 16 Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință, au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 108 activități de sensibilizare a populației, a agenților economici prin desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, radio, etc. În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 212 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică' (0)

Comments are closed.