Agenţia Națională pentru Sănătate Publică a prezentat raportul de activitate pentru anul 2019

Posted on 21/02/2020 in Comunicat de presă by massmedia

La 21 februarie 2020, în incinta Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), s-a desfăşurat Adunarea generală a colectivului instituţiei, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele activităţii şi realizările pentru anul 2019, fiind trasate sarcinile şi perspectivele pentru anul 2020.

La şedinţa de totalizare au participat: secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS), dna Marina Golovaci; şef Direcţie politici în domeniul sănătăţii publice MSMPS, dna Daniela Demişcan; conducerea ANSP, şefii de direcţii şi de secţii, şefii Centrelor de Sănătate Publică teritoriale, șefii adjuncţi ai Centrelor de sănătate publică teritoriale; responsabilii pentru coordonarea activităţii specialiştilor CSP teritoriale dislocaţi în unităţile administrativ-teritoriale deservite.

Directorul ANSP, Nicolae Furtună, a remarcat cele mai importante activităţi desfăşurate şi realizările înregistrate. Printre acestea pot fi menţionate:

  • Pilotarea Studiului de Prevalenţă de Moment în infecţiile asociate asistenţei medicale şi consumul antimicrobienelor în instituţiile cu îngrijire pe termen lung;
  • Implementarea a 10 proiecte locale în domeniul promovării sănătăţii şi reducerii BNT cu suportul Proiectului „Viață Sănătoasă”;
  • Desfăşurarea activităţii în cadrul Consiliului Naţional de Coordonare în domeniul Controlului tutunului;
  • Ajustarea şi perfecţionarea cadrului normativ;
  • Colaborarea cu partenerii de dezvoltare: OMS, UNICEF, Institutul de Sănătate Publică din Oslo, ECDC;
  • Realizarea controlului de stat în sănătate;
  • Colaborarea NATO în cadrul Proiectului multianual “Ştiinţă pentru Pace şi Securitate”, cu oferirea Laboratorului mobil de tip BSL 3.
  • Gestionarea activităţii Comisiei Specializate pentru iniţierea tratamentului pentru hepatitele virale;
  • Desfăşurarea activităţilor de evaluare şi acreditare în sănătate;
  • Realizarea activităţilor de perfecţionare a managementului serviciilor de sănătate.

 

În continuare, dna Marina Golovaci a trecut în revistă subiectele abordate, a  apreciat aportul specialiștilor ANSP în realizările obținute şi a accentuat asupra conjugării eforturilor la atingerea obiectivelor trasate pentru obținerea unor rezultate  performante, a contribui la realizarea sarcinilor și a planului de activitate.

De asemenea, au fost expuse unele sugestii pe marginea rezervelor, cu menţionarea sarcinilor de perspectivă pentru anul 2020, pe toate domeniile și direcțiile de activitate ale subdiviziunilor ANSP. La finalizarea lucrărilor a fost propus spre examinare și adoptare proiectul de Hotărâre, care a fost unanim aprobat, cu modificările și completările de rigoare.

Comments on 'Agenţia Națională pentru Sănătate Publică a prezentat raportul de activitate pentru anul 2019' (0)

Comments are closed.