Agenţia Națională pentru Sănătate Publică a prezentat raportul de activitate

Posted on 04/03/2019 in Comunicat de presă by admin

La 28 februarie 2019, în incinta Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), s-a desfăşurat Adunarea generală a colectivului instituţiei, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele activităţii şi realizările pentru anul 2018, fiind trasate sarcinile şi perspectivele pentru anul 2019.

DSC_9789La şedinţa de totalizare au participat: Daniela Demişcan, şef Direcţie politici în domeniul sănătăţii publice, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof.univ.; conducerea ANSP, şefii de direcţii şi de secţii; şefii Centrelor de Sănătate Publică teritoriale; șefii adjuncţi ai Centrelor de sănătate publică teritoriale; responsabilii pentru coordonarea activităţii specialiştilor CSP teritoriale dislocaţi în unităţile administrativ-teritoriale deservite.

 Directorul interimar al ANSP, Nicolae Furtună, a remarcat că de la fondarea instituţiei până în prezent au fost înregistrate mai multe realizări. Printre acestea pot fi menţionate:

  • Evaluarea externă comună a capacităţilor naţionale conform RSI;
  • Desfăşurarea Studiului de Prevalenţă de Moment în infecţiile asociate asistenţei medicale;
  • Implementarea, în premieră, cu suportul CNAM, a Campaniei de informare şi sensibilizare a populaţiei din R.Moldova în prevenirea consumului de tutun şi alcool.
  • Reacreditarea laboratoarelor conform cerinţelor SM/ISO 17025:2006 în sistemul national de acreditare MOLDAC (CÎL), precum şi internaţional de către OMS (3 laboratoare);
  • Controlul cazurilor de rujeolă;
  • Colaborarea cu proiectul SDC “Viaţă sănătoasă” privind reducerea poverii bolilor netransmisibile;
  • Fortificarea cadrului normativ, prin elaborarea mai multor documente normative şi de politici.

DSC_9800În continuare, dna Daniela Demişcan a trecut în revistă chestiunile abordate, a  apreciat aportul specialiștilor ANSP în realizările obținute şi a accentuat asupra conjugării eforturilor întru asigurarea realizării obiectivelor trasate pentru obținerea unor rezultate  performante, pentru a contribui la realizarea sarcinilor și a planului de activitate, inclusiv prin sporirea responsabilității pe interior.

De asemenea, au fost expuse unele sugestii pe marginea rezervelor, cu trasarea sarcinile concrete pentru anul 2019 și de perspectivă pe toate domeniile și direcțiile de activitate ale subdiviziunilor ANSP. La finalizarea lucrărilor au propus spre examinare și adoptare proiectul de Hotărâre, care a fost unanim aprobat, cu modificările și completările de rigoare.

 

 

DSC_9764  DSC_9814

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Agenţia Națională pentru Sănătate Publică a prezentat raportul de activitate' (0)

Comments are closed.