Agenția Națională pentru Sănătate Publică apără prevederile legislației în domeniul controlului tutunului

Posted on 06/04/2019 in Comunicat de presă by admin

Printr-o scrisoare adresată la data de 5 aprilie 2019, președintelui Curții Constituționale din Republica Moldova, dl Mihai POALELUNGI, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și-a expus poziția și preocuparea față de contestarea la Curtea Constituțională a prevederilor alin. (6), art. 25, din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului la sesizarea nr. 52a/2019, a ex-deputatului Simion Grișciuc. Înalta Curte a stabilit ședința pentru dezbateri la acest subiect pentru 8 aprilie, orele 08.00.

Nu este primul atac la care este supusă Legea nr. 278/2007 din momentul aprobării noii versiuni în a.2015. Din practica internațională, legile cu adevărat bune pentru sănătatea publică sunt criticate de industria tutunului sau factorii de decizie care susțin această industrie. Și invers, cu cât legea este mai permisivă, cu atât este mai mult lăudată. În cazul de față este vorba de contestarea prevederilor legale ce țin de interdicția de a comercializa produse din tutun în unități comerciale cu suprafața mai mică de 20m2 (este vorba preponderent, de gherete și chioșcuri) la o distanță mai mică de 200 m de la instituțiile de educație și medico-sanitare. Adică, este o măsură îndreptată să-i protejeze în primul rând pe copii și tineri de efectele prezenței agresive la vedere a țigărilor în chioșcuri și de inițierea timpurie a fumatului, de a reduce accesul minorilor la aceste produse, măsură care contribuie substanțial la îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor, care sunt viitorii adulți ai acestei societăți.

În scrisoarea adresată Curții Constituționale, ANSP apără prevederile Legii nr.278/2007, în speță ale art.25, alin. 6) și prezintă următoarele argumente în favoarea menținerii redacției actuale ale art.25.

1) Prevederile legii nu sunt discriminatorii și nu încurajează concurența neloială.

Statul nu trebuie doar să asigure „libertatea comerțului și activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale”, dar trebuie să asigure și reglementarea activității de întreprinzător, cu luarea în considerare a celorlalte norme constituționale și protejarea celorlalte valori ocrotite de Constituție, cum ar fi: dreptul la sănătate și la un mediu sănătos. Subiecții care desfășoară activitate de comerț cu amănuntul a produselor din tutun și a produselor conexe – printre care se numără și cei care își desfășoară activitatea în unități precum cele indicate la art. 25 alin. (6) din Legea nr. 278/2007 – nu sunt restricționați pentru a intra pe piața Republicii Moldova.

Putem afirma în mod obiectiv, contrar celor expuse în sesizarea vizată, că norma de la art. 25 alin. (6) din Legea nr. 278/2007 nu încalcă liberul acces la piață și piața în esența sa, ca factor de bază al economiei. Or, ei sunt liberi să-și desfășoare activitatea oriunde în altă parte, cu respectarea restricției de loc, prevăzută de norma contestată.

2) În partea ce se referă la cel de-al treilea factor de bază al economiei concurența loială, care este considerată acțiune de restrângere, împiedicare sau denaturare a concurenței doar în cazul în care acestea nu sunt prevăzute de lege. În speță, însă, suntem în prezența unei condiții de desfășurare a comerțului cu produse din tutun sau produse conexe, care este prevăzută de lege și care este aplicabilă pentru toți agenții economici care doresc să desfășoare această activitate.

3) Existența acestor restricții, nu poate fi interpretată în sensul că legea acordă vreun drept exclusiv acelor agenți economici care își desfășoară activitatea în unități cu suprafața comercială mai mare de 20 m2. Norma art. 25 alin. (6) din Legea nr. 278/2007 indică asupra unui criteriu absolut obiectiv (identificabil și măsurabil) care este suprafața comercială. Acesta este un criteriu proporționat și nediscriminatoriu, care este accesibil pentru îndeplinire oricărei părți interesate în scopul de a beneficia de dreptul în cauză – cel de a comercializa la distanțe mai mici decât cele prevăzute de norma respectivă.

4) Un alt articol despre care, în sesizarea nr. 52a/2019, se menționează că ar fi fost încălcat prin norma de la art. 25 alin. (6) din Legea nr. 278/2007, este principiul egalității în fața legii, consacrat în art. 16 din Constituția Republicii Moldova. Nu putem fi de acord cu o astfel de afirmație și abordare a principiului egalității.

Alin. (2) al art. 16 din Constituție statuează – (2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii şi a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială. Această normă impune cerința – în situații egale – un tratament juridic egal, iar în situații diferite – un tratament juridic diferit și numai în cazul în care există o motivare obiectivă și rezonabilă. Această cerință este respectată în totalitate de norma de la art. 25 alin. (6) din Legea nr. 278/2007, or, aceasta din urmă, prevede un tratament egal pentru toți subiecții care desfășoară sau intenționează să desfășoare activitate de comerț a produselor din tutun sau produse conexe. Astfel, toți cei care vor alege să comercializeze produse din tutun sau produse conexe în unități cu suprafața de comerț mai mică de 20 m2, vor trebui să își amplaseze unitățile de comerț la o distanță de cel puțin 200 m de la instituțiile de învățământ și instituțiile medico-sanitare. Evidențiem că această regulă este valabilă pentru toți agenții economici de pe piața tutunului:

  • indiferent de modul în care au acces pe această piață – în bază de licență sau liber, respectiv

  • indiferent de forma comerțului pe care o desfășoară – comerț angro sau comerț cu amănuntul.

Respectiv, nici o categorie de agenți economici de pe piața tutunului nu este tratată discriminatoriu față de alta prin prisma prevederii de la art. 25 alin. (6) din Legea nr. 278/2007.

5) În cazul normei de la art. 25 alin. (6) din Legea nr. 278/2007, ca, de altfel, și în cazul tuturor celorlalte prevederi ale art. 25, scopul urmărit este protecția sănătății minorilor prin prevenția promovării și consumului de tutun în rândul minorilor, inclusiv prin asigurarea unui mediu înconjurător sănătos. Protecția sănătății minorilor, ca și protecția sănătății publice în general, este un scop legitim, instituit și protejat în mod direct prin prevederile art. 36 și indirect – art. 37 din Constituție.

6) Gheretele sunt utilizate de companiile de tutun în calitate de puncte de vânzare pentru a atrage noi consumatori, în special dintre populația tânără, în rândul fumătorilor, precum și pentru a îndemna adulții care au abandonat fumatul să-l înceapă din nou. Amplasarea unităților comerciale care comercializează produse din tutun și produse conexe în apropierea instituțiilor de învățământ și instituțiilor medico-sanitare este un instrument de promovare a fumatului către tineri și de a menține fumatul printre cei care sunt deja fumători și, eventual – inclusiv pacienți. În Moldova, numărul și densitatea unităților de comerț cu amănuntul, inclusiv cele care comercializează tutun, în raza de 200 metri de lângă instituțiile de învățământ este cu mult mai mare decât în alte țări. Nu există o asemenea densitate a gheretelor nici într-o altă capitală europeană, fapt ce afectează atât peisajul, cât și reputația țării noastre. Și este imoral să vinzi literatură și reviste pentru copii la aceiași vitrină cu țigările.

7) Interdicții de acest gen se regăsesc în legislația mai multor state, ca Franța, Rusia, India, Cuba, Chile, Filipine, Nepal, Macedonia de Nord, China, în unele state din SUA, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bosnia și Herțegovina.

Consumul de tutun reprezintă una dintre provocările cele mai importante de sănătate publică în Republica Moldova, întrucât consumul de tutun este un factor de risc major pentru bolile cronice care se pot dezvolta la copii, dar și în rândul populației adulte. Și dacă împotriva altor boli există vaccinuri, împotriva bolilor ce pot apărea ca urmare a consumului de tutun există măsuri de prevenție.

Prin restricționarea comercializării produselor din tutun în apropierea instituțiilor de învățământ și a instituțiilor medicale, Republica Moldova a făcut un pas important în reducerea disponibilității produselor din tutun, în special pentru tineri. ANSP va continua să depună toate eforturile pentru ca orice acțiune promovată de stat întru implementarea Convenției-cadru privind controlul tutunului să-și atingă scopul și să contribuie la protejarea sănătății generațiilor prezente şi viitoare.

Ne exprimăm speranța că, de către Curtea Constituțională, vor fi luate în considerare aceste argumente şi va adopta o decizie corectă.

Comments on 'Agenția Națională pentru Sănătate Publică apără prevederile legislației în domeniul controlului tutunului' (0)

Comments are closed.