Alteța Sa Regală, Prințesa Moștenitoare Mary a Danemarcei și Directorul Regional al OMS pentru Europa, în vizită la CNSP

Posted on 25/11/2016 in Comunicat de presă by admin

La data de 24 noiembrie 2016, Alteța Sa Regală, Prințesa Moștenitoare Mary a Danemarcei și Directorul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru Europa, Dr. Zsuzsanna Jakab au efectuat o vizită la Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP) ca parte a vizitei oficiale, inițiate de ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan în cadrul reuniunii Comitetului Regional al OMS. Spre discuție au fost abordate 3 subiecte importante, precum sănătatea mamei și a copiilor, conștientizarea importanței vaccinării și a rezistenței la antibiotice. Au fost prezentate situația în domeniile date, realizările și progresele înregistrate, precum și activitățile de perspectivă.
Specialiștii Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (SSSSP) au menționat progresele remarcabile în menținerea și fortificarea sănătății publice prin imunizări și au demonstrat capacitățile naționale în depozitarea și gestionarea vaccinurilor cu vizitarea depozitului național de vaccinuri. Depozitul de vaccinuri este unul performant ce asigură menținerea lanțului frig la nivelul național, având posibilitatea de depozitare a vaccinurilor la o temperatură de +2 +8 Co cu o capacitate mai mare de 50 m3. Toate vaccinurile achiziționate și depozitate sunt precalificate și recomandate de OMS. Pentru asigurarea continuă a funcționării camerelor frigorifice, element esențial în asigurarea calității vaccinurilor, depozitul are propriul punct energetic de rezervă și este conectat la un sistem de monitorizare a temperaturii cu alarmă automată 24/24 ore și 7/7 zile. De asemenea, depozitul deține și o autospecială frigorifică prin intermediul căreia este asigurată distribuirea sigură a vaccinurilor în teritorii, astfel fiind asigurat lanțul frig în gestionarea vaccinurilor la un nivel înalt.
Oficialii de rang înalt au rămas impresionați de lucrul realizat de specialiștii SSSSP şi CNSP în promovarea importanței imunizării și asigurarea unui management eficient al vaccinurilor. Alteța Sa Regală, Prințesa Moștenitoare Mary a Danemarcei a reiterat importanța majoră a vaccinării copiilor și adulților, ca fiind unul din pilonii succesului unei societăți sănătoase și dezvoltate, demonstrate științific.
Totodată, Directorul Regional al OMS pentru Europa, Dr. Zsuzsanna Jakab, a subliniat angajamentul politic al Republicii Moldova în contextul reținerii dezvoltării fenomenului rezistenței la antibiotice, participarea activă în cadrul rețelei OMS privind supravegherea consumului de antibiotice în medicina umana în țările Europei de Sud-Est, inițiativa de integrare a laboratoarelor SSSSP în rețeaua CAESAR privind monitorizarea rezistenței la antibiotice și participarea acestora în programele de control extern al calității investigațiilor de laborator, organizate cu suportul OMS, de asemenea, activitățile de informare a populației și sporirea vigilenței prestatorilor de servicii medicale, veterinare, a factorilor de decizie privind importanța utilizării prudente a antibioticelor și respectării practicilor de control al infecțiilor, care sunt permanent în vizorul Ministerului Sănătății.
Actualmente, grupul de lucru intersectorial instituit de Ministerul Sănătății, elaborează 3 documente cheie: Strategia națională cu Planul național de acțiuni de utilizare prudentă a antibioticelor și reținere a fenomenului de rezistență a microorganismelor la preparate antimicrobiene și Regulamentul Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și control al rezistenței microorganismelor la antibiotice. În acest context, Directorul Regional al OMS pentru Europa, Dr. Zsuzsanna Jakab, a declarat că Biroul Regional OMS pentru Europa va acorda sprijin tehnic Ministerului Sănătății în elaborarea Strategiei naționale privind combaterea rezistenței antimicrobiene.

Foto credit: OMS

24.11.16

24.11.16_0

Comments on 'Alteța Sa Regală, Prințesa Moștenitoare Mary a Danemarcei și Directorul Regional al OMS pentru Europa, în vizită la CNSP' (0)

Comments are closed.