ANSP dezminte informaţiile apărute în unele surse mass-media cu privire la stabilirea prețurilor la medicamente în farmacii

Posted on 01/02/2019 in Comunicat de presă by admin

Cu referire la informațiile apărute recent în unele surse mass-media cu privire la stabilirea prețurilor medicamentelor în farmacii, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) precizează următoarele:

În rezultatul reorganizării Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice și în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1090 din 18.12.2017, a fost instituită ANSP, care include în structura organizatorică și Direcția control de stat în sănătate (Inspectorat).

În conformitate cu prevederile legislație în vigoare, inclusiv Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ANSP exercită controlul de stat în domeniul sănătății publice, siguranței ocupaționale, circulației medicamentelor, produselor parafarmaceutice, controlului dispozitivelor medicale și al serviciilor prestate de instituțiile medicale, activității farmaceutice, protecției consumatorilor în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituțiile farmaceutice şi medicale, precum şi în domeniul altor produse și servicii puse la dispoziția consumatorului de întreprinderile şi instituțiile farmaceutice și medicale, circulației substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, supravegherii pieței privind produsele nealimentare din domeniile reglementate, inclusiv materialele care vin în contact cu produsele alimentare introduse pe piaţă, cu excepţia celor aflate în uz pe întreg lanţul alimentar.

Controlul și asigurarea realizării prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul activității farmaceutice, desfășurate de către întreprinderile farmaceutice și filialele acestora, care activează în domeniul circulației și distribuţiei medicamentelor,  indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, se efectuează de către Secţia managementul şi metodologia controlului în domeniul activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale din cadrul Direcţiei control de stat în sănătate. Secția efectuează controale în baza Planului anual al controalelor, elaborat și aprobat în modul stabilit, înregistrat în Registrul de Stat al controalelor și coordonat cu Cancelaria de Stat, care este Autoritatea administraţiei publice centrale de supraveghere a controalelor. Planul anual al controalelor este publicat pe pagina web a ANSP.

Concomitent, informăm că prețurile la medicamente în Republica Moldova se stabilesc de către întreprinderile farmaceutice, conform prevederilor Regulamentului privind formarea prețurilor la medicamente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.603 din 02.07.1997. La comercializarea medicamentelor şi altor produse farmaceutice se admite aplicarea adaosului comercial diferențiat, stipulat în art.20 al Legii 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică, cu respectarea formulei de calcul și aplicat, în conformitate cu Catalogul național de prețuri de producător la medicamente, care este registrul oficial de înscriere și evidență a prețurilor de producător la medicamente. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) este autoritatea din subordinea Guvernului, abilitată cu competențe de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice, care avizează, aprobă și înregistrează preţurile de producător la medicamente în Catalogul național de prețuri în conformitate cu metodologia aprobată de Guvern. Atât în unitățile farmaceutice angrosiste, cât și farmacii formarea preţurilor la medicamente are loc prin utilizarea soft-urilor specializate în domeniu, care asigură aplicarea corectă a marjei diferențiate a adaosului comercial. Variația prețurilor la medicamente în diverse rețele de farmacii la care se face referință în articol, se explică prin dependența mai multor factori oscilatorii cum ar fi: prețul de producător al medicamentului înregistrat la AMDM pentru anul respectiv, data importului şi fluctuația valutei naționale și nu în ultimul rând, rezervele aflate în stocul întreprinderilor care pot varia de la câteva luni la un an. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.603 din 02.07.1997, controlul respectării modalității de formare a prețurilor la medicamentele comercializate şi plasate pe piața internă, este asigurat de către AMDM, Ministerul Finanţelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat, Inspecţiei financiare şi Serviciului Vamal, precum şi Ministerului Afacerilor Interne.

În cadrul controalelor efectuate de către ANSP la întreprinderile farmaceutice și filialele acestora, a fost verificată și modalitatea de aplicare a adaosurilor comerciale și calculare a prețului cu amănuntul la medicamente şi s-a constatat respectarea strictă de către antreprenori a legislației în domeniu.

Totodată, informăm că, în scopul asigurării accesului populației la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin majorarea volumului de medicamente compensate integral, a fost emis Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.96/20A din 24 ianuarie 2019 Cu privire la modificarea Ordinului nr.492/139A din 22 aprilie ”Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”.

Comments on 'ANSP dezminte informaţiile apărute în unele surse mass-media cu privire la stabilirea prețurilor la medicamente în farmacii' (0)

Comments are closed.