Anunț! Privind şedinţa Seminarului ştiinţific de profil „Igiena

Posted on 11/12/2017 in Comunicat de presă by admin

Pe data de 15.12.2017, ora 15:00, la Catedra Igienă Generală  a IP USMF Nicolae Testemițanu, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil „Igiena” (str. N. Testemiţanu, 26/2 – Blocul didactic nr. 6). 

 

ORDINEA DE ZI:

 

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei Elena Jardan pe tema „Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii de mediu şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate” (specialitatea: 331.02. Igiena).

 

 

Conducător ştiinţific:

Nicolae Opopol, dr. hab. șt. med., prof. univ., m. c. al AŞM

 

 

Referenţi oficiali:

Friptuleac Grigore, dr. hab. şt. med.,  profesor universitar.

Bernic Vladimir, dr. şt. med., conferenţiar cercetător.

 

 

Preşedintele al Seminarului ştiinţific de profil:

Bahnarel Ion, dr. hab. şt. med., profesor universitar.

Comments on 'Anunț! Privind şedinţa Seminarului ştiinţific de profil „Igiena' (0)

Comments are closed.