ANUNȚ privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului de soluționarea disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică

Posted on 23/07/2018 in Comunicat de presă by admin

În scopul executării prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din Regulamentul-cadru, în vederea includerii reprezentanților acestora în componența Consiliului.

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce  întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail: cristina.magu-spinu@old.ansp.md  și controale@gov.md până la data de 27 iulie 2018 ora 15:00.

 

Solicităm respectuos ca în denumirea mesajului să fie specificat “Selectarea asociațiilor de afaceri în Consiliul de soluționare a disputelor  în cadrul  ANSP”

Serviciul informare și comunicare cu mass-mediaTel: 022574-580

Comments on 'ANUNȚ privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului de soluționarea disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică' (0)

Comments are closed.