„Apa și schimbările climatice” – Ziua Mondială a Apei 2020

Posted on 20/03/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Ziua Mondială a Apei este un eveniment organizat anual la 22 martie, începând cu anul 1993, sub egida Organizației Națiunilor Unite, cu scop de a fi luate măsuri pentru a combate criza globală a apei și de a conștientiza necesitatea protejării surselor de apă pentru viața și sănătatea viitoarelor generații.

În anul curent, Ziua Mondială a Apei este axată pe problema schimbărilor climatice în raport cu necesitatea protejării surselor de apă și se concentrează pe susținerea eforturilor pentru realizarea ODD 6: Apă și sanitație pentru toți până în anul 2030. Noi simțim efectele evidente ale schimbărilor climatice mai frecvent prin intermediul apei: secete mai pronunțate, inundații mai mari și mai frecvente, o poluare mai mare a apelor. Tematica evenimentului vine să evidențieze faptul că atitudinea, comportamentul și eforturile noastre comune pot combate efectele schimbărilor climatice prin o gestionare mai eficientă a apei.

Actualmente, 1 din 3 persoane, ceea ce constituie în jur de 2,2 miliarde de oameni la nivel global nu au acces la apă potabilă sigură (sursa: WHO/UNICEF 2019). Până în a.2050, până la 5,7 miliarde de oameni vor trăi în zone, unde deficitul de apă se va atesta cel puțin o lună pe an, creând astfel un nivel de concurență fără precedent pentru resursele de apă. Serviciile de alimentare cu apă și de sanitație durabile la schimbările climatice ar putea salva viața a peste 360 mii de sugari în fiecare an.

Fenomenele meteo extreme, a căror frecvență și intensitate a crescut din cauza schimbărilor climatice, au provocat peste 90% din dezastrele majore din ultimii zece ani.  Către anul 2040, cererea globală de energie este de așteptat să crească cu mai mult de 25 la sută, iar cererea de apă cu peste 50 la sută.

Evident că schimbările climatice exercită un impact considerabil asupra mediului, populației și economiei țărilor, inclusiv și pentru Republica Moldova, grație particularităților geografice a țării și a resurselor de apă limitate. În Republica Moldova asigurarea cu apă potabilă a localităților este realizată din două surse principale: apele subterane, cărora le revin 65% din volumul total al apei consumate și apele de suprafață, cărora le revine circa 34% din volumul apei consumate. Alte surse alternative de asigurare cu apă sunt lacurile de acumulare, izvoarele, apa îmbuteliată, etc. Actualmente, în țară funcționează 2331 sonde arteziene, iar ponderea populației racordate la sisteme centralizate subterane de alimentare cu apă constituie circa  65%.

Principalele riscurile și provocări legate de accesul populației la apa sigură țin de:

 • Amplasarea neuniformă a surselor de apă subterană și a sistemelor de alimentare cu apă conformă normelor sanitare și inechitățile existente dintre populația rurală și cea urbană;
 • calitatea neconformă a apei, în special la parametrii chimici din sursele subterane (fluor, nitrați, amoniu, hidrogen sulfurat) și la parametri microbiologici din sursele de suprafață, folosite ulterior pentru potabilizare sau îmbăiere;
 • poluarea surselor de apă de suprafață din cauza deversării apelor uzate ne-epurate, etc.

Conform legislației naționale, monitorizarea calității apei potabile din sistemele publice de alimentare cu apă potabilă și a apei din folosite pentru îmbăiere se efectuează de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și subdiviziunile teritoriale, care periodic publică rezultatele testărilor.

Este important să ne unim eforturile la nivel global pentru a reduce din efectele negative condiționate de schimbările climatice.

Mesajele cheie ale Zilei Mondiale a Apei sunt:

 • Nu ne putem permite să așteptăm. Autoritățile, factorii de decizie trebuie să abordeze problemele legate de siguranța resurselor de apa în planurilor de acțiune pentru adaptarea la schimbările climatice.
 • Apa poate ajuta la combaterea schimbărilor climatice. Există soluții de acordare a serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație durabile, accesibile și sigure.
 • Fiecare din noi își are rolul său. În viața de zi cu zi, putem lua măsuri destul de simple pentru a soluționa unele problemele asociate schimbărilor climatice, inclusiv:
 • Faceți un duș mai puțin de cinci minute: Lipsa de apă afectează deja patru din zece persoane. Având în vedere că 80% din apele uzate nu sunt tratate niciodată, un duș rapid oferă o oportunitate excelentă de a salva această resursă neprețuită.
 • Nu aruncați resturile de alimente: Se estimează că 1/3 din toate produsele alimentare produse la nivel mondial se pierd sau sunt risipite. Reducerea risipei alimentare, reduce cererea pentru agricultură, care este unul dintre cei mai mari consumatori de apă.
 • Deconectați aparatele electrice: În prezent, 90% din producția de energie electrică este asociată cu utilizarea intensivă a resurselor de apă. Prin deconectarea dispozitivelor atunci când nu le folosim, contribuim la reducerea producției de energie.
 • Fii inteligent când faceți cumpărături: Producerea unei perechi de blugi necesită 10 mii de litri de apă, ceea ce corespunde unei norme de zece ani de consum uman de apă. Achiziționarea de bunuri de la furnizori responsabili poate avea un impact pozitiv asupra consumului de apă și a altor resurse importante.

Anul acesta Ziua Mondială a Apei decurge în niște circumstanțe fără precedent: de regulă în această zi organizăm mai multe întruniri față în față cu discuții și propuneri cum să soluționăm problemele legate de accesul la apă și sanitație gestionate în siguranță. Dar, din cauza pandemiei de COVID 19, anunțată de OMS și a situației de urgență, declarate de Parlamentul Republicii Moldova, la 17 martie 2020, avem o altă abordare. În această Zi Mondială a Apei hai să ne focusăm cu toții pe responsabilitate, siguranță și solidaritate.

 • Una din cele mai importante contribuții pe care le putem avea pentru a preveni sau încetini transmiterea COVID-19 și să fim în siguranță noi și cei din jur este să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun, totodată să nu uităm să folosim apa rațional.
 • Faceți acțiuni de comunicare on-line!
 • Rolul fiecăruia este important!

 

Comments on '„Apa și schimbările climatice” – Ziua Mondială a Apei 2020' (0)

Comments are closed.