Asigurarea cu apă potabilă a instituțiilor de învățământ pentru copii

Posted on 25/11/2019 in Comunicat de presă by massmedia

Calitatea apei potabile constituie o problemă prioritară de sănătate publică. Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) asigură monitorizarea calității apei potabile în instituțiile pentru copii. Subdiviziunile teritoriale ale ANSP anual, către începutul anului școlar și pe parcursul anului prelevează apa din toate instituțiile pentru copii, care ulterior, este cercetată la parametrii sanitaro-chimici și microbiologici cu excepția blocurilor alimentare, care se exclud din atribuțiile ANSP, conform prevederilor art. 18, lit. x) din Legea nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (MO, 2013, nr. 143-148, art. 467).

Ca rezultat al examinărilor, în adresa autorităților administrației publice locale și organelor locale de specialitate din domeniul învățământului sunt remise rezultatele supravegherii calității apei potabile din instituțiile pentru copii și în cazul necorespunderii normelor sanitare se înaintează prescripții sanitare privind remedierea încălcărilor legislației sanitare și realizarea măsurilor de sănătate publică în instituțiile pentru copii.

Actualmente, în republică activează 1497 instituții de educație timpurie. Majoritatea instituțiilor de educație timpurie sunt racordate la sistemul de asigurare centralizat cu apă și constituie 95,2%, iar din fântâni publice  – 4,8%.

Ponderea cea mai mică a racordării la sistemul centralizat cu apă au fost atestate în instituțiile din raioanele Glodeni și Briceni – 67,7%, Rezina – 85,2%, Cantemir – 80,9%.

Cele mai multe instituții de educație timpurie sunt asigurate cu apă din fântâni publice în raioanele Briceni – 32,3%, Cantemir – 19,0%, Ungheni 16,7%. Rezina – 14,8%, Fălești 10,9%.

În țară activează 1271 instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal. Instituțiile de învățământ sunt racordate la sistemul centralizat de asigurare cu apă în proporție de 96,4%, iar din fântâni publice sunt asigurate cu apă 3,6% instituții de învățământ. La sistemul de asigurare centralizat cu apă sunt racordate instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal sunt în raioanele Cantemir – 86,7%, Briceni – 80%, Rezina -79,3%, Glodeni – 75%, Fălești -73,5%. Ponderea cea mai mare de instituții din raioanele Leova -34,6%, Fălești – 26,4%, Rezina și Briceni – 20,0% au asigurarea cu apă din fântâni publice.

Conform datelor parvenite din Centrele de Sănătate Publică teritoriale 24,2% din apa cu care este asigurată instituțiile de învățămînt nu corespunde parametrilor sanitaro-chimici (raioanele Cimișlia și Ciadîr-Lunga – 100%, Ștefan-Vodă – 92,8%, etc.) și microbiologici (rle Leova – 74,1%, Hîncești – 67,4%, Cimișlia – 52,6%, etc.).

Cea mai mare parte din instituții pentru copii din raionale menționate au parametrii sanitaro-chimici depășiți la nitrați, fluor, bor, hidrogen sulfurat, amoniac.

 În acest context ANSP recomandă următoarele:

  • Utilizarea apei din surse sigure de alimentare cu apă potabilă;
  • Implementarea tehnicilor adecvate de tratare cum ar fi defluorizarea, dedurizarea (eliminarea sărurilor de calciu și magneziu), etc, care să asigure instituțiile pentru copii cu apă de calitate;
  • Fierberea apei înainte de a fi consumată, în scopul evitării îmbolnăvirilor prin maladii transmisibile condiționate de calitatea apei;
  • Responsabilizarea conducătorilor instituţiilor de învăţământ, autorităţilor administraţiei publice locale și a organelor locale de specialitate din domeniul învățământului pentru asigurarea accesului copiilor la condiţii de asigurare cu apă, sanitație și „igienice adecvate în instituțiile pentru copii;
  • Organizarea de către subdiviziunile ANSP, personalul din instituțiile pentru copii a campaniilor periodice de informare şi iniţiere a părinților, copiilor și personalului din instituțiile pentru copii în probleme ce ţin de protecţia apei potabile şi impactul acesteia asupra sănătăţii şi promovarea practicilor igienice pozitive în rândul copiilor.

Comments on 'Asigurarea cu apă potabilă a instituțiilor de învățământ pentru copii' (0)

Comments are closed.