Aspecte, privind supravegherea epidemiologică și diagnosticul unor infecții de origine zoonotică,  abordate în atelierul de lucru

Posted on 27/10/2017 in Comunicat de presă by admin

Conform Dispoziției Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale nr.647d din 10.10.2017, în scopul  sporirii vigilenței și actualizării cunoștințelor medicilor epidemiologi din CSP și infecționiști din spitalele teritoriale, în incinta Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP) la 26 octombrie 2017 şi-a desfășurat lucrările atelierul în domeniul supravegherii epidemiologice și diagnosticul unor infecții de origine zoonotică.

La deschiderea atelierului, dl Nicolae Furtună, adjunct al directorului CNSP a accentuat, că deși infecțiile zooantroponoze se înregistrează sporadic, ele totuși au un grad major de semnificație în aspect socio-economic, deoarece unele din ele condiționează decesul bolnavilor (rabia), iar altele – manifestări clinice grave, afectări poliorganice și complicații. Unii  din agenţii cauzali ai acestor infecții ar putea fi folosiţi în calitate de armă biologică – antraxului, tularemiei, febrei Q.

atelieratelier1.png

Specialiștii Centrului supravegherea și controlul bolilor transmisibile și securitate biologică (CSCBT și SB) al CNSP: dna Natalia Caterinciuc, șef subdiviziune, și dl Arcadie Guțu, medic epidemiolog au trecut în revistă situația epidemiologică la infecțiile de origine zoonotică, specificat deficiențele în supravegherea acestora și expus un șir de propuneri întru ameliorarea activităților de supraveghere, control și răspuns provocărilor la acest compartiment de activitate.

atelatel 7

 atelier2atel 4

Reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu” și SCBI „Toma Ciorbă”, d-nii Victor Pîntea, profesor universitar, Liviu Iarovoi, conferențiar universitar, dna Mirabela Maximciuc, asistent universitar, dl Ion Chiriac, medic infecționist, au oferit prezentări detaliate privind manifestările clinice, îndeosebi oportunitățile de diagnostic precoce a antraxului, leptospirozei, tularemiei, infecției cu virusul West Nile, febrei hemoragice cu sindrom renal, febrei Q și encefalitei acariene. Concomitent, au menționat despre importanța colectării anamnezei epidemiologice, consultului pacienţilor la medicul infecţionist, prescrierii investigaţiilor respective de laborator în depistarea precoce, şi mai deplină, în cazul eventualilor pacienți cu astfel de afecțiuni.

Biologul CSBT și SB, dna Victoria Burlacu a accentuat asupra rolului cercetărilor ecologice a rezervorilor și vectorilor infecțiilor zoonotice ca element de bază în supravegherea epizootologică a teritoriului și a identificării precoce a posibilelor pericole pentru sănătatea publică.

Situația actuală în diagnosticul de laborator a infecțiilor de origine zoonotică, și propunerile de rigoare în perfecționarea activităților în acest domeniu, au fost prezentate de medicul bacteriolog, dna Daria Antonov.

Relevant, că dl Nicolae Furtună, moderatorul atelierului, pe parcursul desfășurării lucrărilor a intervenit cu numeroase sugestii, precizări, atenționări și recomandări utile, inclusiv referitor organizării în teritorii a atelierelor similare, cu convocarea și participarea largă a medicilor de familie şi altor specialişti la care se pot adresa pacienţi cu afecțiuni ce nu ar exclud infecţiile de origine zoonotică.

La finalizarea lucrărilor, participanților la atelier le-au fost înmânat certificatele respective cu acordarea creditelor de educație medicală continuă.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022 574 700

Pentru informaţii suplimentare, apelați la tel.: 022 574 702; 022574503

Comments on 'Aspecte, privind supravegherea epidemiologică și diagnosticul unor infecții de origine zoonotică,  abordate în atelierul de lucru' (0)

Comments are closed.