Atelier de incursiune al Grupului intersectorial în elaborarea și promovarea Strategiei naţionale şi Planului de acţiuni în utilizarea prudentă a antibioticelor și reținerea fenomenului de rezistență a microorganismelor.

Posted on 22/06/2016 in Comunicat de presă by admin

Cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății, la 21 iunie curent în cadrul CNSP şi-a desfăşurat lucrările Atelierul de incursiune al grupului de lucru intersectorial pentru elaborarea și promovarea proiectelor Strategiei naționale şi Planului național de acțiuni de utilizare prudentă a antibioticelor și reținere a fenomenului de rezistență a microorganismelor la preparate antimicrobiene la care, de rând cu membrii Grupului menţionat, au partiticipat reprezentanții Ministerului Sănătății și instituțiilor subordonate (Centrul Național de Sănătate Publică, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale); Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”; Ministerului Educației; Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor si reprezentatul Oficiului de țară și Biroului Regional pentru Europa a Organizației Mondiale a Sănătății.

În cadrul atelierului Danilo Lo Fo Wong, conducătorul Planului de acțiuni privind rezistența la antibiotice pentru Regiunea Europeană a OMS a familiarizat membrii Grupului de lucru intersectorial cu Planul Global şi Planul Regional de acțiuni privind rezistența la antibiotice, obiectivele strategice, rețelele regionale de supraveghere a fenomenului, precum și datele Raportului global.

Situația privind supravegherea rezistenței antimicrobiene în sectorul Sănătatea umană în Republica Moldova a fost raportată de Radu Cojocaru, director adjunct, Centrul Naţional de Sănătate Publică, punct focal național al OMS în problema antibioticorezistenței.

Angela Carp, membru al echipei OMS pentru colectarea și analiza datelor despre consumul preparatelor antimicrobiene, a raportat rezultatele studiului ”Supravegherea consumului de antibiotice în medicina umană în Republica Moldova”.

Situația privind rezistența la antibiotice în sectorul Sănătatea animalelor și siguranța alimentelor de origine animală în țară a fost raportată de către Victor Pîslaru, şef al Direcției Supraveghere Farmaceutica Veterinară și Furaje a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

22.06.2016_1 22.06.2016_2

În discuţii, pe marginea rapoartelor prezentate au intervenit cu completări, comentarii şi întrebări dl Viorel Prisacari, şef Catedră Epidemiologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Sergiu Balacci, consultant Direcția Siguranță Alimentelor de Origine Animală și Medicină Veterinară, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Mihai Sandu, medic-expert coordonator, Secția Management și Metodologia Controlului, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Elizaveta Tentiuc, medic specialist, Secția Farmacovigilență și Utilizarea Rațională a Medicamentelor, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Ecaterina Busuioc, şef Secție controlul infecțiilor nosocomiale, rezistenței antimicrobiene și antibiotice, Centrul Național de Sănătate Publică, Olga Burduniuc, şef Laborator de referință națională în monitorizarea rezistenței antimicrobiene, Centrul Național de Sănătate Publică care au reiterat despre semnificația pentru sănătatea publică a fenomenului de rezistență antimicrobiană şi s-au expus asupra unor viziuni referitor elaborării Strategiei naționale şi a Planului național de acțiuni de utilizare prudentă a antibioticelor și reținerea fenomenului de rezistență a microorganismelor la preparate antimicrobiene.

La finalizarea Atelierului, Danilo Lo Fo Wong a menţionat despre importanța instituirii mecanismului intersectorial de coordonare a rezistenței antimicrobiene, experiența țărilor din regiune şi a formulat unele recomandări privind componența, responsabilitățile, transparența activităților, necesitatea suportului politic și a fondurilor necesare. De asemenea, a familiarizat grupul de lucru intersectorial despre instrumentele OMS existente pentru elaborarea Strategiei și Planului Național de acțiuni de utilizare prudentă a antibioticelor și reținere a fenomenului de rezistență a microorganismelor la preparate antimicrobiene, experiența țărilor din regiune în domeniu. Concomitent, a dat asigurări că OMS v-a acorda suportul necesar în consultanță, expertiză și promovarea proiectelor actelor naționale elaborate la acest compartiment.

22.06.2016_3 22.06.2016_4

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multă informaţie
apelaţi la tel.:022574629

Comments on 'Atelier de incursiune al Grupului intersectorial în elaborarea și promovarea Strategiei naţionale şi Planului de acţiuni în utilizarea prudentă a antibioticelor și reținerea fenomenului de rezistență a microorganismelor.' (0)

Comments are closed.