Atelier de instruire a formatorilor pentru pilotarea Studiului privind apa, sanitația și igiena (WASH) în instituțiile medico-sanitare

Posted on 08/11/2019 in Comunicat de presă by massmedia

În perioada 07.11.2019 – 08.11.2019, în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) se desfășoară Atelierul de instruire în domeniul pilotării Studiului privind apa, sanitația și igiena (WASH) în instituțiile medico-sanitare, organizat cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

La lucrările atelierului participă expertul Biroului Regional European (BRE) al OMS, dna Valentina Grossi, reprezentantul Biroului OMS în R. Moldova, Stela Gheorghiţă, responsabili din cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS), Daniela Demişcan, şef Direcţie politici în domeniul sănătăţii publice, conducerea ANSP, precum şi membrii echipei naționale pentru organizarea și desfășurarea pilotării Studiului.

În cadrul Atelierului, sunt prezentate obiectivele implementării Studiului, aspectele principale privind procesul de realizare, materiale, metodele necesare şi chestionarul. Atelierul va finaliza cu definitivarea măsurilor trasate și menţionarea rezultatelor așteptate după pilotarea Studiului în instituțiile medico-sanitare publice selectate.

WASH în cadrul instituțiilor medico-sanitare este o prioritate pentru Regiunea Europeană a OMS în corespundere cu țintele privind calitatea asistenței medicale și accesul universal la apă, sanitație și igienă (WASH) susținute de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) 3 și 6.

Programul comun al OMS și UNICEF de monitorizare pentru aprovizionarea cu apă, sanitație și igienă (JMP) a elaborat definiții și întrebări de monitorizare recunoscute pe plan internațional pentru a oferi țărilor posibilitatea de a-și actualiza sistemele lor de supraveghere. Toate activitățile vor permite realizarea unei evaluări comprehensive a situației, ceea ce va servi drept bază pentru elaborarea unor recomandări bine-direcționate și va facilita implementarea informată de îmbunătățiri. Datele ce vor deveni disponibile prin intermediul Studiului pilot și activităților ulterioare vor permite autorităților planificarea acțiunilor pe plan intern, cât și a raporta progresul în realizarea ODD-urilor pe plan extern.

Pilotarea acestui Studiu, în perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, are ca scop fortificarea capacităţilor naţionale în domeniul controlului infecţiilor în instituţiile medico-sanitare.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Atelier de instruire a formatorilor pentru pilotarea Studiului privind apa, sanitația și igiena (WASH) în instituțiile medico-sanitare' (0)

Comments are closed.