Atelier de lucru cu specialiștii rețelei de laboratoare din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Posted on 18/07/2019 in Comunicat de presă by admin

Specialiștii din cadrul laboratoarelor subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), au participat la 17 iulie 2019, la un Atelier de lucru organizat pentru fortificarea activităților de interacțiune și conlucrare a Direcției diagnostic de laborator în sănătate publică a instituţiei. Evenimentul a avut drept scop consolidarea cunoștințelor specialiștilor din domeniul de laborator, precum și implementarea Ghidului Național de reglementări pentru transportul substanțelor infecțioase.

Atelierul a fost deschis de către directorul interimar al ANSP, dl Nicolae Furtună, care a menționat importanța diagnosticului de laborator în luarea deciziilor în domeniul sănătății publice și angajamentul în suportul deplin la asigurarea funcționalității lor. În cadrul evenimentului, dna Ala Halacu, șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică, a prezentat documentele noi elaborate de grupul de lucru din cadrul ANSP:

  1. Ghidul Național de reglementări pentru transportul substanțelor infecțioase;
  2. Procedura privind transportul și păstrarea probelor/substanțelor infecțioase pentru analize de laborator.

DSC_3237DSC_3252

Documentele au fost distribuite participanților pentru ghidare și aplicarea în practică.

În cadrul Atelierului, dna Olga Burduniuc, şef Laborator microbiologic al ANSP, a prezentat informaţii privind aspectele actualizate ale standardului EUCAST 2019 privind testarea rezistenței antimicrobiene. De asemenea, au fost comunicate rezultatele controlului extern 2018 în cadrul rețelei CEASAR.

De către șefii de laboratoare au fost menţionate aspectele principale în activitate, precum şi sarcinile actuale ce se impun pentru asigurarea funcționalității rețelei de laboratoare a ANSP.

DSC_3278DSC_3260

DSC_3261DSC_3285

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

 

Comments on 'Atelier de lucru cu specialiștii rețelei de laboratoare din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.