Atelier de lucru în domeniul controlului de stat în sănătate

Posted on 17/01/2019 in Comunicat de presă by admin

La 17 ianuarie 2019, conform unei dispoziții interne a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), a fost desfăşurat Atelierul de lucru privind consolidarea cunoştinţelor specialiştilor din domeniul controlului de stat în sănătate, prin prisma implementării actelor normative nou aprobate.

DSC_9352La eveniment a participat conducerea Agenţiei şi personalul abilitat cu drept de control de stat în sănătate din cadrul Centrelor de sănătate publică teritoriale.

Conform Agendei, în cadrul Atelierului au fost discutate mai multe subiecte ce ţin de buna organizare și punerea în aplicare cât mai eficient a prevederilor actelor legislative și normative în domeniul controlului de stat în sănătate publică. Astfel, aspectele de bază abordate au fost expuse și elucidate în detalii în următoarele rapoarte şi prezentări:

DSC_9348

  • Implementarea Ordinului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale Nr.1346 din 26.II.2018 cu privire la aprobarea listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător de către ANSP (Andrei Ciburciu, şef Direcţie control de stat în sănătate);
  • Implementarea sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive în activitatea ANSP (Ştefan Constantinovici, şef Secţie expertiză sanitară);
  • Punerea în aplicare a prevederilor art. 25, alin.6) ,,Prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun si la produsele conexe” din Legea nr.278-XVl din 14.12.2007 privind controlul tutunului (Ion Şalaru, şef Direcţie controlul bolilor netransmisibile);
  • Prezentarea Instrucţiunii privind modul de atragere la răspundere contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare, aprobată prin Ordinul ANSP nr.430 din 14.12.2018 (Cristina Ciobanu, şef Direcţie juridică).

Atelierul de lucru a finalizat cu discuţii tematice, inclusiv despre oportunitatea identificării unor soluții și recomandări pentru eficientizarea activității în domeniul controlului de stat în sănătate.

DSC_9358 DSC_9358

Serviciul de informare și comunicare cu mass – media 022 574-580

Comments on 'Atelier de lucru în domeniul controlului de stat în sănătate' (0)

Comments are closed.