Atelier de lucru în epidemiologia bolilor transmisibile din 14 iulie 2017

Posted on 21/07/2017 in Comunicat de presă by admin

La 14 iulie 2017, în incinta Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP), și-a desfășurat lucrările Atelierul de lucru în supravegherea și controlul gripei, IACRS și SARI și altor infecții. La lucrările atelierelor au participat specialiști ai Centrului Național de Sănătate Publică și medicii din instituțiile medico-sanitare publice municipale și teritoriale. Directorul general al CNSP, dl. Iurie Pînzaru s-a adresat către participanții atelierul de lucru cu un mesaj privind importanța majoră a supravegherii maladiilor infecțioase.

atelier1

atelier2

atelier3

atelier4

Agenda atelierului de lucru a inclus:

  • Totalurile în supravegherea și controlul gripei, IACRS și SARI în sezonul 2016-2017, prezentate de Ștefan Gheorghița, șef Centru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale, HIV/SIDA, hepatitelor și parazitozelor;
  • Rezultatele evaluării sistemului de supraveghere și control al gripei, IACRS și SARI în Republica Moldova de către experții CDC Atlanta, iulie 2017 (raportor Alina Druc, medic epidemiolog, secția supravegherea și controlul gripei și infecțiilor respiratorii virale);
  • Prezentarea proiectului Ghidului pentru lucrătorii medicali privind beneficiile imunizării împotriva gripei, realizată de Victoria Bucov, cercetător științific superior, doctor habilitat în medicină și Nicolae Furtună, vicedirector CNSP;
  • Supravegherea epidemiologică a infecțiilor asociate asistenței medicale în Republica Moldova. Realizări și Provocări. Raportor Ecaterina Busuioc, șef secție Controlul infecțiilor nosocomiale, rezistenței antimicrobiene și dezinfecției;
  • Supravegherea și controlul infecției cu HIV și hepatitelor virale, prezentare de Silvia Stratulat, șef secție Supravegherea și controlul HIV/SIDA și a hepatitelor virale;
  • Aspectele epidemiologice și controlul parazitozelor, prezentare de Vera Lungu, șef secție Supravegherea parazitozelor și a malariei.

În cadrul atelierului de lucru a fost realizat și o discuție cu medicii prezenți pentru identificarea soluțiilor/recomandărilor pe marginea prezentărilor întru îmbunătățirea sistemului de supraveghere și control a maladiilor infecțioase din Republica Moldova.

Serviciul de presă și relații cu publicul CNSP

tel.: 022 374 273

Pentru detaliere contactați

tel.: 022 72-52-74

Comments on 'Atelier de lucru în epidemiologia bolilor transmisibile din 14 iulie 2017' (0)

Comments are closed.