Ateliere regionale cu privire la monitorizarea cazurilor de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în Republica Moldova

Posted on 09/08/2019 in Comunicat de presă by admin

În perioada 31.07.2019 – 06.08.2019, specialiştii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) au organizat ateliere regionale cu privire la implementarea ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) nr. 348, din 19.03.2019 cu privire la notificarea, cercetarea și monitorizarea cazurilor de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în Republica Moldovaîn raioanele Edineț, Telenești, Comrat şi mun. Chișinău.

Conform Dispoziţiei MSMPS nr. 258d din 26 iulie 2019, au fost desfăşurate 4 ateliere regionale cu participarea medicilor de familie, medicilor din secția terapia intensivă și secția de internare din cadrul Instituțiilor Medico-Sanitare Publice (IMSP), spitalelor raionale, municipale, specialiștii responsabili de notificarea, raportarea, evidența și cercetarea cazurilor de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică din Centrele de Sănătate Publică (CSP) teritoriale.

Atelierele au fost organizate și desfăşurate în cadrul CSP Edineț (31 iulie), ANSP (01 august), CSP Telenești (02 august) și CSP Comrat (06 august). În total, au participat 134 de specialişti în domeniul sănătății cu abilități în raportarea, cercetarea, evidența, tratarea persoanelor cu intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică (IANEEC). Scopul organizării a constat în instruirea implementării corecte a prevederilor ordinului MSMPS nr. 348 din 19.03.2019, cu identificarea atribuțiile IMSP, CS, OMF, CMF și CSP.

Lucrările atelierelor au fost moderate de dl Iurie Pînzaru, șef Direcție Protecția Sănătății Publice, dna Tatiana Manceva, medic igienist, Secția sănătate ocupațională, siguranță chimică și toxicologie, ANSP și de șefii CSP gazdă.

Conform agendei au fost abordate şi examinate următoarele subiecte:

  1. Modalitatea implementării ordinului MSMPS cu privire la notificarea, cercetarea și monitorizarea cazurilor de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în Republica Moldova.
  2. Situația privind intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în țară, notificarea, evidența și raportarea finală.
  3. Tactica și conduita a pacienților cu intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în Republica Moldova.
  4. Experiența și situația reală la compartimentul intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în raioanele Edineț, mun. Chișinău,  Telenești, Comrat.

În cadrul atelierelor s-au discutat problemele ce țin de aplicarea în practică și îndeplinirea corectă a formularelor statistice modificate și noi aprobate, cum ar fi: Registrul de evidență a persoanelor cu intoxicație acută neprofesională exogenă de etiologie chimică, nr. 360-1/e, procesul verbal privind cercetarea cazului de intoxicaţie acută neprofesională exogenă de etiologie chimică ori deces, nr. 358-1/e, Fișa de notificare urgentă despre depistarea cazului de intoxicație acută neprofesională exogenă de etiologie chimică, nr. 058-3/e, algoritmul privind examinarea/cercetarea cazurilor de intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie chimică și Raportul extraordinar despre înregistrarea cazului de intoxicație acută neprofesională exogenă de etiologie chimică. De asemenea, s-a discutat problemele ce țin de tratamentul pacienților cu IANEEC.

În cadrul discuțiilor, specialiștii au identificat necesitatea modificării ordinului MSMPS nr. 348 din 19.03.2019 cu indicarea mai concretă a atribuțiilor specialiștilor în acest domeniul, inclusiv necesitatea modificării timpului raportării stabilit.

Totodată, a fost a abordată o problemă stringentă cu privire la comercializarea fără restricţii a produselor chimice, în special a produselor de uz fitosanitar,  reambalate, adeseori ilegal, în fiole, pachete, care este una din cauzele principale a apariţiei intoxicaţiilor acute neprofesionale de etiologie chimică, atât în rândul adulţilor cât şi la copii.

La încheierea Atelierelor regionale, participanții au insistat la o colaborarea mai eficientă, organizarea continuă în comun a evenimentelor privind informarea, comunicarea, educarea populației, copiilor, profesorilor, părinților în acest domeniul pentru a preveni sau diminua numărul de cazuri de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, mai cu seamă în rândul copiilor.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Ateliere regionale cu privire la monitorizarea cazurilor de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în Republica Moldova' (0)

Comments are closed.