Atribuțiile ANSP în domeniul organizării alimentației și nutriției copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general

Posted on 16/08/2019 in Comunicat de presă by massmedia

Problema alimentației și nutriției copiilor este argumentată în actele normative în vigoare elaborate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) care prevăd elemente de organizare a alimentației sănătoase în rândurile copiilor din instituțiile pentru copii și probleme ce țin de nutriția lor. Astfel, au fost elaborate următoarele documente normative care au în vizor problemele de nutriție în instituțiile pentru copii:

 • Legea 195 din 28.07.2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative (MO, 2016, nr. 277-287, art. 598), care prevede modificări la Legea nr. 78-XV din 18.03.2004 privind produsele alimentare, Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate și Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008. Prezenta lege are ca scop supravegherea alimentației raționale a copiilor și interzicerea informației promoționale și de publicitate a produselor alimentare nerecomandate preșcolarilor și elevilor în instituţiile de învățămînt general;
 • Regulamentul sanitar privind instituțiile de educație timpurie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 04.11.2016 (MO, 2016, nr. 388-398, art. 1310);
 • Ordinul MS nr. 322 din 27.04.2016 “Privind consumul produselor din carne în instituțiile de învățămînt general”;
 • Ordinul MS nr. 638 din 12.08.2016 “Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățămînt din RM” (MO, 2016, nr. 293-305, art. 1435);
 • Ordinul MSMPS nr. 622 din 21 mai 2018 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 638 din 12.08.2017 Privind implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică în instituţiile de învăţămînt din RM (MO, 2018, nr. 183-194, art.858).

La momentul actual, atribuțiile MSMPS (Agenția Națională pentru Sănătate Publică) în domeniul siguranței alimentelor sunt foarte limitate, inclusiv la obiectivele cu profil alimentar din instituțiile de educație timpurie și de învățământ preuniversitar și sunt axate pe următoarele domenii: 

 • monitorizarea și controlul calității nutriționale în produsele alimentare (art. 19 din Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor; art. 5, pct. 9 din Acordul de colaborare între MS și ANSA nr. 01-9/1772 și nr. 9 din 13.10.2016);
 • respectarea normelor fiziologice de consum a produselor alimentare per zi pentru un copil (cap. XVI, pct. 133 din HG nr. 722 din 18.07.2018 Instrucțiune privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general);
 • aprobarea meniurilor și evaluarea lor în corespundere cu cerințele expuse în legislația sanitară în vigoare (cap. I, pct. 4, subpunctul 3) din HG nr. 722 din 18.07.2018 Instrucțiune privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general);
 • la necesitate, dar nu mai rar de 2 ori pe an, subdiviziunile teritoriale ale ANSP prelevează probe pentru aprecierea valorii calorice și nutritive finite ( XVI, pct. 134 din HG nr. 722 din 18.07.2018 Instrucțiune privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general);
 • prezența produselor alimentare interzise în instituțiile pentru copii (anexa nr. 2 lit, c) din Ordinul MS nr. 638 din 12.08.2016 “Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățămînt din RM” și pct. 6, lit. c) din Ordinul MSMPS nr. 622 din 21 mai 2018 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 638 din 12.08.2017 Privind implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică în instituţiile de învăţămînt din RM);
 • controlul respectării reglementărilor nutriționale la obiectivele cu profil alimentar din instituțiile de educație timpurie și de învățămînt preuniversitar (5, pct. 10 din Acordul de colaborare între MS și ANSA nr. 01-9/1772 și nr. 9 din 13.10.2016);
 • informarea populației privind aspectele nutriționale ale alimentelor, prevenirea toxiinfecțiilor precum și riscurile privind sănătatea populației (5, pct. 11 din Acordul de colaborare între MS și ANSA nr. 01-9/1772 și nr. 9 din 13.10.2016);
 • asigurarea instruirii în domeniul igienei a angajaţilor şi organizarea examenului medical în unităţile care produc, prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare sau care prestează servicii de alimentaţie publică (art 19, lit e) din Legea nr.113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor);
 • înregistrarea izbucnirilor de boli provocate de produse alimentare și cercetarea epidemiologică a acestor cazuri în comun cu Agenția (art 19, lit c) din Legea nr.113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor).

Conform prevederilor art. XVI, pct. 132 și 134 din Hotărîrea Guvernului nr. 722 din 18.07.2018 Instrucțiunea privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general atribuțiile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor sunt următoarele:

 “132. verifică la depozit și blocul alimentar următoarele: starea sanitar-tehnică a utilajului și încăperii, sortimentul produselor alimentare, condițiile de păstrare a produselor alimentare; respectarea regulilor de vecinătate a produselor; calitatea și termenele de valabilitate a produselor alimentare; prezența certificatelor de conformitate, calitate, inofensivitate, sanitar-veterinare; starea utilajului tehnologic și frigorific, utilizarea ustensilelor, vaselor conform destinației și marcajului; respectarea normelor sanitar-veterinare, respectarea tehnologiei de preparare a bucatelor, verificarea examenului medical și a instruirii igienice a personalului din blocul alimentar; Registrul de triaj al produselor culinare finite; respectarea igienei în blocurile alimentare, respectarea cantității/volumului bucatelor servite per copil/elev, păstrarea probelor diurne.

 1. prelevează probe cu referire la calitatea apei potabile, probe de produse alimentare și materie primă, precum și fac teste de salubritate (lavaje), prelevează probe pentru aprecierea calităţii prelucrării termice și indicilor microbiologici.”

Prezenta informație este destinată autorităților administrației publice locale și centrale, organelor locale din domeniul îmvățământului, mass-media și părinților.

Comments on 'Atribuțiile ANSP în domeniul organizării alimentației și nutriției copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general' (0)

Comments are closed.