Au fost elaborate noi documente în domeniul de laborator, cu participarea specialiștilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Posted on 10/07/2019 in Comunicat de presă by admin

Echipa specialiștilor Direcției diagnostic de laborator în sănătate publică din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), în colaborare cu Biroul OMS în Republica Moldova au actualizat recent Ghidul Național de reglementări pentru transportul substanțelor infecțioase.

Ghidul Național, ediția 2019, oferă informații pentru identificarea, clasificarea, marcarea, etichetarea, ambalarea, documentarea și refrigerarea substanțelor infecțioase pentru transportul și asigurarea livrării lor în siguranță. Documentul include şi îndrumări practice pentru a facilita respectarea reglementărilor internaționale aplicabile pentru transportul de substanțe infecțioase, în toate modurile de transport, atât la nivel național, cât și internaţional.

Ghidul Național pune în aplicare recomandările internaționale ale WHO Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2017–2018. Ghidul nou va înlocui Ghidul naţional de reglementări pentru transportul substanțelor infecțioase, ediția 2011.

Documentul este aplicabil tuturor laboratoarelor care efectuează transportul materialelor infecțioase.

ghid 1Totodată, pentru punerea în aplicare a cerințelor Ghidului Național de reglementări pentru transportul substanțelor infecțioase, ediția 2019, grupul de lucru al Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), cu participarea specialiștilor ANSP, a elaborat şi Procedura privind transportul și păstrarea probelor/substanțelor infecțioase pentru analize de laborator.

Procedura este destinată pentru aplicare în toate laboratoare medicale ale ANSP, ale IMSP, laboratoarele clinice, indifirent de apartinența lor juridică și forma de proprietate care efectuează transportul materialelor infecțioase. De asemenea, procedura va permite laboratoarelor să respecte standardele naționale și cele internaționale pentru transportul substanțelor infecțioase.

Documentele noi elaborate vor fi destribuite de către ANSP părților interesate. La fel, documentele vor putea fi accesate pe pagina web a ANSP la compartimentul Acte normative și legislative/Ghiduri.

 

Comments on 'Au fost elaborate noi documente în domeniul de laborator, cu participarea specialiștilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.