Audierile publice ale rapoartelor ştiinţifice au demarat la Academia de Ştiinţe a Moldovei

Posted on 16/04/2019 in Comunicat de presă by admin

La Academia de Științe a Moldovei (AȘM), la 11 aprilie curent, au demarat audierile publice ale rezultatelor obținute în cadrul proiectelor de cercetări științifice, finanțate din bugetul de stat, aprobate spre realizare pentru perioada a.a. 2015-2018. Audierile sunt organizate de Secțiile de științe ale AȘM, cu participarea părților interesate și a reprezentanților Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD).

Audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice au loc în conformitate cu prevederile Instrucțiunii cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetări științifice, aprobată de ANCD prin Ordinul nr.46 din 16.10.2018, în coordonare cu AȘM, cu modificările ulterioare și cu criteriile de evaluare a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare, aprobate prin Hotărârea Prezidiului AȘM, în coordonare cu ANCD.

ASMASM2

În conformitate cu orarul audierilor publice, la 15.04.2018, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a prezentat rezultatele obținute pe parcursul a 4 ani de cercetări în cadrul a 6 proiecte științifice instituționale. Raportorii: d.d. Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., Ion Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof.univ.,, Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., prof.univ., Nicoale Opopol, dr.hab.șt.med., prof.univ., m.c. AȘM, Valeriu Pantea, dr.șt.med., conf.cerc., Petru Scoferța, dr.șt.med., conf.cerc., au prezentat audienței actualitatea și metodologia studiului, rezultatele obținute, precum și formele de implementare a lor în supravegherea sănătății publice. Toate rapoartele s-au bucurat de un inters deosebit al audienții. Academicienii AȘM, d.d. Viorel Prisacari, Mihai Popovici, Gheorghe Țîbîrnă au adresat întrebări raportorilor, menționând, în același timp, actualitatea proiectelor de cercetări și necesitatea implementării în practica sistemului de sănătate a rezultatelor obținute.

Pentru fiecare raport științific a fost prezentată evaluarea realizată de către evaluatori anonimi. De menționat faptul că toate rapoartele au fost mult apreciate,  fiind evidenţiate următorele aspecte: noutatea și valoarea rezultatelor științifice, demonstrate prin lucrări originale publicate în reviste de specialitate din țară și de peste hotare, referate la conferințe, brevete de invenție; aplicarea practică a rezultatelor; participarea tinerilor în procesul de cercetare; managementul realizării proiectului confirmat prin atingerea rezultatelor scontate; infrastructura și echipamentul de cercetare utilizat.

Comments on 'Audierile publice ale rapoartelor ştiinţifice au demarat la Academia de Ştiinţe a Moldovei' (0)

Comments are closed.