Avizarea sanitară a manualelor şcolare rămâne a fi o prerogativă în supravegherea sănătății publice

Posted on 25/05/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Unul din domeniile prioritare de preocupare ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) ține de supravegherea stării de sănătate a colectivităţilor pentru copii în raport cu factorii de risc din mediul ocupațional/educațional, care constituie 30% din ponderea factorilor determinanţi (sociali, biologici, genetici, etc). Pe parcursul anilor, în rezultatul supravegherii și monitorizării factorilor de risc, s-a constatat că factorii mediului școlar au o influență directă, uneori nefastă asupra stării de sănătate a copiilor.

Un rol aparte îl reprezintă procesul instructiv-educativ în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, precum și conformitatea manualelor școlare.

Conformitatea cărţilor se caracterizează inclusiv prin caracteristicile tehnice și sanitare ale cărților. Conformitatea la cerințele sanitare poate fi asigurată prin respectarea mai multor factori de ordin tehnologic și editorial (imprimarea caracterelor pe hârtie, caracteristicile de desen ale garniturii folosite, mărimea caracterelor, densitatea caracterelor, greutatea cărţilor, calitatea hârtiei, caracteristicile toxicologice ale substanțelor chimice utilizate în calitate de cerneluri, solvenți de imprimare și de uscare, vopselele tipografice, etc). Nerespectarea acestora poate duce la unele stări morbide ale organismului uman, inclusiv al copiilor, din primii ani de viață.

Prezența substanțelor chimice în mediul ocupațional al copilului din cauza utilizării substanțelor chimice toxice și încălcării procesului tehnologic de producere, pot provoca apariţia bolilor ochilor şi analizatorului vizual, intoxicații cu substanțe chimice, afectarea sistemului nervos și imun al copiilor, stări alergice.

Este cunoscut faptul că, în procesul de citire, copiii urmăresc rândurile cu degețelul și pe parcurs, neintenționat pot introduce degețelele în cavitatea bucală, din care considerente literele și desenele imprimate trebuie să fie rezistente la acțiunea salivei.

Factorii menționați necesită a fi reglementați, respectați, periodic verificați și pentru întreprinderea măsurilor tehnologice de asigurare a calității și inofensivității edițiilor tipografice. În acest scop, ANSP a elaborat proiectul de Regulament sanitar privind cărţile şi ediţiile pentru copii, care, cu regret, de mai mult timp nu poate fi promovat din diverse motive nejustificate, inclusiv din partea editurilor.

La moment, în conformitate art. 44 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Avizarea sanitară a manualelor şi cărților pentru copii este obligatorie, dar, cu regret, nu este executată de niciuna dintre editurile din țară.

Cu referire la afirmaţiile lansate în spaţiul public de către Grupul editorial „Litera” privind rezultatele expertizei sanitare a manualelor de “Ştiinţe”, clasa II şi “Educaţie pentru societate”, clasa X-XI, ANSP vine cu următoarele precizări:

expertiza sanitară a două mostre de carte, manuale de “Ştiinţe”, clasa II şi “Educaţie pentru societate”, clasa X-XI, a fost efectuată la solicitarea Cancelariei de Stat, în baza mai multor sesizări și informații reale din partea elevilor, profesorilor și părinților, copiii cărora dețineau aceste manuale menționate şi erau îngrijoraţi de mirosul specific de substanțe chimice.

Rezultatele investigațiilor inițiale și finale ale mostrelor de cărți au demonstrat necorespunderea manualului “Educaţie pentru societate”, pentru clasele X-XI la proprietățile odorimetrice, miros specific de substanțe chimice de până la 3 unități, normativele sanitare fiind de max. 2 unități și la migrația plumbului de până la 0,054 mg/l, normativele sanitare fiind de până la 0,03 mg/l.

Mostra de carte pentru copiii de clasa II, manual de “Ştiinţe”, de asemenea, nu a corespuns cerințelor sanitare prin miros specific de substanțe chimice cu o intensitate de până la 3 unități (normativele sunt de max. 2 unități). Conținutul migrației plumbului a constituit 0,023 mg/l și s-a încadrat în limitele maxim admisibile de migrație.

Astfel, menționăm că rezultatele expertizei efectuate de ANSP, la acel moment reflectau pe deplin starea probelor de carte investigate (miros înțepător specific de substanțe chimice, sesizări din partea părinților despre dereglări a stării de sănătate a copiilor, conținut de plumb în limitele de la 0,023mg/l pînă la 0,054mg/l (limita max. admisibilă este de 0,03 mg/l,). Mai mult, în scrisorile adresate Agenţiei, editura a recunoscut, că manualele prezentau un miros specific de substanțe chimice, care „putea să apară din cauza transportării loturilor de carte la temperaturi scăzute și perioadei de timp insuficientă pentru uscarea în totalitate a cărților”.

Ulterior, la solicitarea editurii „Litera”, a fost efectuată o altă expertiză sanitară la două mostre de carte (manualul de clasele X-a și a XI-a „Educație pentru societate” și manualul pentru clasa II „ȘTIINȚE”), prezentate de reprezentantul editurii.

Rezultatele expertizei au demonstrat corespunderea mostrelor de carte cerințelor sanitare la proprietățile odorimetrice și migrația plumbului, fiind informată editura.

Respectiv, în rezultatul investigaţiilor efectuate a doua oară, factorii care pot influenţa rezultatele investigaţiilor de laborator au suferit modificări în rezultatul condiţiilor fizice.

Concomitent, menţionăm că rezultatele expertizelor efectuate în alte laboratoare, în mare parte, sunt identice cu rezultatele ANSP. Diferă doar concentrațiile maxim admisibile de migrație a plumbului, care, reieșind din particularitățile cărților, riscul pe care îl reprezintă pentru sănătatea copiilor a fost cel reglementat pentru hârtia folosită destinată să vină în contact cu produsele alimentare și servețelele din hârtie utilizate pentru igienă. În raportul prezentat nu sunt reflectate astfel de norme admisibile. Conținutul de plumb menționat în informaţia publicată de editură, conform Deciziei Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE, din 16 august 2012, pentru hârtia tipărită, de 0,01% se acceptă pentru ingrediente nu și pentru produsul finit.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-642

Comments on 'Avizarea sanitară a manualelor şcolare rămâne a fi o prerogativă în supravegherea sănătății publice' (0)

Comments are closed.