Buletin informaţional privind situaţia epidemiologică prin boli parazitare în R. Moldova în anul 2013

Posted on 11/11/2014 in Informații pentru profesioniști by admin
Parazitozele continuă să reprezinte o amenințare pentru sănătatea populaţiei. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, mai mult de 1mlrd. de oameni din intreaga lume sunt infestaţi cu diferite specii de paraziţi intestinali. În regiunea Europeană a OMS-lui 1,2 mln. de copii de vârstă preşcolară şi 3 mln. de copii de vârstă şcolară au nevoie de dehelmintizări profilactice periodice.

În anul 2013 în total au fost depistate 17197 persoane infestate cu diferite specii de helminţi, incusiv 16038 (93,3%) copii până la 17 ani, ce constituie 85,5% în comparaţie cu anul 2012. Ponderea probelor pozitive în lotul persoanelor examinate este în descreştere, cu predilecţie în enterobioză (tab. 1).

   Talelul 1. Ponderea probelor pozitive în lotul probelor examinate, aa. 2012-2013

Anul Enterobioza Ascaridoza Tricocefaloza Himenolepidoza
Total,% Copii 0-17 ani,% Total,% Copii 0-17 ani,% Total,% Copii 0-17 ani,% Total,% Copii 0-17 ani,%
2012 5,4 7,9 0,9 1,6 0,03 0,05 0,02 0,03
2013 4,8 5,6 0,8 1,5 0,02 0,03 0,01 0,02

 Morbiditatea prin helmintiaze s-a diminuat neesenţial şi constituie 483,1 la 100 mii de populaţie (anul 2012-565,7). La copii până la 17 ani morbiditatea constituie 21,9 la 1000 de copii (anul 2012-25,1).Raioanele în care morbiditatea prin helmintiaze depăşeşte considerabil media pe republică sunt Cantemir (1903,7), Drochia (1168,0), Ştefan-Vodă (1162,5), Edineţ (1095,9) şi Şoldăneşti (1009,5). În structura helmintiazelor pe primul loc se situează enterobioza, căreia îi revin 76,7% din cazurile de helmintiaze, urmată de ascaridoză cu 21,9%. Ponderea tricocefalozei, himenolepidozei şi echinococozei reprezintă 0,4%; 0,2% şi 0,7% respectiv. Comparativ cu anul precedent, în anul 2013 au sporit considerabil indicii de morbiditate la ascaridoză în mun. Bălţi, raioanele Basarabeasca, Briceni, Criuleni, Floreşti şi Ungheni. În enterobioză o creştere esenţială a acestui indicator s-a constatat în mun. Bălţi, raioanele Ocniţa, Basarabeasca, Donduşeni, Floreşti, Şoldăneşti şi Taraclia; în echinococoză – în raioanele Orhei, Ştefan – Vodă, Căuşeni, Cimişlia şi Vulcăneşti.

     Tabelul 2. Indicii parazitologici generali

             Nozologia 2012 2013    Morb-tea

100000

populaţie

Total Inclusiv copii< 17 ani Total Inclusiv copii<17 ani
Ascaridoza 4488 3771 3772 3341 105,97
Tricocefaloza 167 113 74 64 2,08
Enterobioza 15267 14591 13182 12579 370,33
Himenolepidoza 97 81 38 36 1,07
Echinococoza 118 9 125 13 3,51
Lamblioza 216 170 173 119 4,86
Criptosporidioza 62 62 14 14 0,39
Toxoplasmoza 15 1 0 0 0
Total 20430 18798 17378 16166 488,21

În anul 2013 la toate maladiile parazitare raportabile indicele de morbiditate este în descreştere, morbiditatea sumară prin boli parazitare (helmintiaze + protozooze) constituind 488,2 la 100000 populaţie (anul 2012 – 573,7). Excepţie face echinococoza la care morbiditatea a sporit cu 5,9% (tab. 2).

             Măsuri de sănătate publică realizate pe parcursul a.2013

1. În anul 2013 în laboratoarele diagnostice ale instituţiilor medico-sanitare din republică s-au efectuat 747465 investigaţii parazitologice, inclusiv 470482 investigaţii coproparazitologice (anul 2012 – 518144) şi 276983 examene la enterobioză (anul 2012 – 281887). Din totalul examinărior cota copiilor până la 17 ani a constituit 46,6% şi respectiv 60,0%. Un volum considerabil de investigaţii au fost realizate în raioanele Soroca (31806), Drochia (29661), Ştefan-Vodă (28805), Călăraşi (25517), Străşeni (24618), Orhei (24193), Cahul (24116), Anenii-Noi (21913), Căuşeni (20932), mun. Chişinău (185587) şi Bălţi (47288 Un volum insuficient de investigaţii parazitologice s-au efectuat în raioanele Leova (3820), Şoldăneşti (4363), Ocniţa (4972) şi Hînceşti (5568).

Conform ord. MS nr.36 din 23.01.2006 „Cu privire la optimizarea supravegherii epidemiologice şi sporirea eficienţei măsurilor de prevenire şi combatere a helmintiazelor în Republica Moldova”,laboratoarele clinico-diagnostice din IMSP sunt obligate să asigure, anual, examinarea la helmintiaze (prin metoda coproparazitologică şi lavajelor ori amprentelor perianale) a copiilor cu vârsta între 1 şi 18 ani.Laboratoarelor parazitologice ale CSP le revine doar rolul de control de laborator a calităţii efectuării măsurilor de asanare. Astfel, în anul 2013 în republică, instituţiile preşcolare şi gimnaziile au frecventat 273411 de copii, dar au fost examinaţi la enterobioză 166140 (60,8%) copii cu vârsta până la 17 ani, din care 68098 (41%) – au fost examinaţi în laboratoarele CSP teritoriale. Cea mai insuficientă organizare a acestei activităţi s-a constatat în raioanele Ceadîr-Lunga (3,7%), Leova (4,4%), Floreşti (16,1%), Dubăsari (19,4%), Călăraşi (30%), Hînceşti (32,2%), Ungheni (33,7%), Sîngerei (33,8%), Vulcăneşti (34,6%) şi mun. Chişinău (21,5%).

În anul 2013 au primit tratament antiparazitar 48151 persoane, inclusiv 37067 de copii cu vârsta până la 17 ani. Nivelul de acoperire cu tratament antiparazitar a constituit 96,2% (anul 2012 – 92,8%), inclusiv 95,3% la copii sub 17 ani (în anul 2012 – 93,3%). Cel mai jos nivel de acoperire cu tratament antiparazitar se atestă în raioanele Şoldăneşti (51,5% la copii), Comrat (67,9%), Cantemir (73,9%) şi Edineţ (82,9%). În 10 teritorii administrative acest indicator a constituit 100%. În raioanele Rîşcani, Briceni, Căuşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Nisporeni, Soroca, Străşeni şi Taraclia a fost organizat tratament profilactic la copii: în total 20835 de preşcolari şi 6467 de elevi au beneficiat de astfel de seviciu. În acest context rămâne neexplicabil faptul de ce în raionul Vulcăneşti nu se aplică tratament antiparazitar profilactic la contactaţi, iar în raioanele Leova şi Teleneşti doar la 59 şi respective la 60 de copii.

1. Pe parcursul anului laboratoarele CSP au efectuat monitoringul factorilor de mediu la pezenţa agenţilor parazitari. Au fost investigate: 1055 probe de sol de la obiectele supravegheate (instituţii peşcolare, zone de trai şi terenuri pentru copii, zone de protecţie sanitară a surselr de apă) şi 13529 lavaje de pe diferite suprafeţe din instituţii pentru copii, obiective de alimentaţie şi microfocare de helmintiaze.
2. S-a organizat un studiu de seroprevalenţă a echinococozei în 9 raioane ale republicii, hiperendemice prin echinococoză (Vulcăneşti, Comrat, Taraclia, Ceadîr-Lunga, Cantemir, Leova, Cimişlia, Basarabeasca şi Teleneşti). Au fost colectate şi testate 500 probe de ser de la persoane cu risc sporit de infestare.
3. In adresa Direcţiei Sănătăţii a Consiliului mun. Chişinău, Secţiei Sănătăţii Primăriei mun. Bălţi, Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale U.T.A. Găgăuzia, Centrelor de Sănătate Publică teritoriale, Instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, au fost expediate 2 note informative ,,Situaţia epidemiologică in helmintiaze in anul 2012 şi I semestru a anului 2013 şi măsurile de remediere”.
4. La data de 24 aprilie a fost organizată “Ziua specialistului” pentru medicii epidemiologi din CSP teritoriale, la care au fost abordate subiectele:
–         Supravegherea parazitozelor: realizări şi tendinţe.
–         Despre utilizarea preparatului Vermox în tratamentele profilactice antiparazitare.
–         Despre organizarea sreeningului serologic în raioanele hiperendemice la echinococoză.
5. Pe parcursul perioadei de referinţă a fost elaborat şi aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 14/16-91 din 09.09.2013 Ghidul naţional “Toxocaroza”.
6. A fost elaborat un material instructiv-metodic pentru colaboratorii din teritoriu în ajutorul organizării activităţilor consacrate Zilei mondiale de combatere a malariei – 25 aprilie, iar în adresa Direcţiei Sănătăţii a Consiliului mun. Chişinău, Secţiei Sănătăţii Primăriei mun. Bălţi, Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale U.T.A. Găgăuzia, Centrelor de Sănătate Publică, Instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, a fost expediată o notă informativă ,,Situaţia malariogenă in Republica Moldova în anul 2012 şi măsurile de remediere”.
9. Un rol important în prevenirea maladiilor parazitare este promovarea modului sănătos de viaţă în rândul populaţiei, cu predilecţie, în rândul copiilor. În acest scop în au fost publicate 2 materiale pe tema profilaxiei parazitozelor, iar la postul de televiziune Publica TVs-a prezentat o informaţie despre situaţia epidemiologică prin helmintiaze în republică şi măsurile de profilaxie. Specialiştii Centrelor de Sănătate Publică din teritorii au inrevenit ca moderatori şi coordonatori în activităţile de formare a deprinderilor igienice şi de promovare a modului sănătos de viaţă în gimnazii şi licee.

Comments on 'Buletin informaţional privind situaţia epidemiologică prin boli parazitare în R. Moldova în anul 2013' (0)

Comments are closed.