Buletin informativ privind situaţia epidemiologică prin boli parazitare în R. Moldova în anul 2017

Posted on 05/03/2018 in Comunicat de presă by admin

La nivel global, helmintiazele prezintă cele mai frecvente boli parazitare la om și continuă să reprezinte o amenințare pentru sănătatea populaţiei, cu predilecţie pentru copii. În a 2016 BRE OMS a publicat Programul-cadru pentru controlul și prevenirea geohelmintiazelor în regiunea europeană a OMS pentru aa. 2016-2020. Pentru țările în care geohelmintiazele prezintă o problemă de sănătate publică, scopul final al acestui Program este de a oferi o acoperire cu tratament profilactic antiparazitar la cel puțin 75% din populație și a elimina geohelmintiazele ca o problemă de sănătate publică în rândul copiilor cu vârsta preșcolară și școlară.
În Republica Moldova geohelmintiazele au o distribuție limitată, dar faptul că enterobioza, helmintiază de contact, rămăne a fi foarte răspândită în populație, face ca ponderea parazitozelor în structura maladiilor transmisibile să rămână încă înaltă. În anul 2017 în total au fost depistate 14692 persoane infectate cu diferite specii de helminţi, ce constituie cu 6,7% mai puțin comparativ cu a. 2016. Din totalul cazurilor 13535 (91,9%) revin pe seama copiilor până la 17 ani. În lotul copiilor parazitați 58,2% revin pe seama preșcolarilor, inclusiv 37,6% celor organizați și 42,8% – școlarilor. Cei mai afectați sunt copiii din mediul rural, cărora le revin 78,6% din totalul cazurilor înregistrate. Frecvența helmintiazelor în lotul persoanelor examinate constituie 1,9%, în comparație cu 2,3% în anul 2016. La copii acest indicator constituie 4,0% (4,1% în a. 2016).
Enterobioza la copii este mai frecventă în raioanele Cantemir, Șoldănești, Ceadîr-Lunga, Leova, Călărași, Florești, Donduseni, Drochia, Fălești și Sîngerei. În ascaridoză acest indicator este mai înalt în raioanele Dubăsari, Nisporeni, Glodeni, Ungheni, Călărași, Briceni, Drochia, Teleneși și Taraclia. Ce privește tricocefaloza, din 36 de cazuri înregistrate în republică, 17 (47%) s-au înregistrat în r. Călărași; în himenolepidoză lider este r. Ungheni cu 16 cazuri din 41 total pe republică. În echinococoză indicele de morbiditate depăşeşte considerabil media pe republică în raioanele Taraclia, Drochia, Ceadîr-Lunga, Sîngerei, Leova, Basarabeasca și Ungheni.
Morbiditatea prin helmintiaze înregistrează o descreștere neesențială şi constituie 413,6, la 100 mii de populaţie (a. 2016-424,4). La copii până la 17 ani morbiditatea constituie 18,8 la 1000 de copii (a. 2016-19,8). În structura helmintiazelor, tradiţional, cea mai răspândită este enterobioza, căreia îi revin 79,5% din cazurile de helmintiaze, urmată de ascaridoză cu 19,7%. Himenolepidozei și echinococozei le revin respectiv câte 0,3%; tricocefalozei – 0,2%.
schema
Fig.1 Structura etiologică a helmintiazelor, a. 2017

În anul 2017 morbiditatea sumară prin boli parazitare n-a suferit schimbări esențiale și constituie 418,5 la 100 mii populaţie (anul 2016 – 429,3). Indicele de raport 2017/2016 constituie 97,5% (tab. 2).
Tabelul 2. Indicii parazitologici generali
tabel 2
Pe parcursul anului în republică, în total, s-a administrat tratament antiparazitar la 58586 persoane, din care 47135 copii cu vârsta 2-17 ani. De menționat faptul că nivelul de acoperire cu tratament antiparazitar este foarte înalt și constituie 99,0% (în a. 2016 – 97,4%), inclusiv 99,9% la copii până la 17 ani (în a. 2016 – 98,1%). În 18 teritorii administrative, la copii, acest indicator a constituit 100%. Concomitent cu persoanele infectate, au beneficiat de tratament antiparazitar și 23303 de contactaţi, inclusiv 12895 de copii. Cel mai nesatisfăcător această activitate a fost organizată în raioanele Teleneşti, Nisporeni, Ceadîr-Lunga, Criuleni, Leova, Basarabeasca, Rezina, Glodeni și Călărași. De remarcat faptul că anume aceste teritorii se regăsesc în lista raioanelor cu cea mai înaltă extensivitate a enterobiozei la copii. Lider la acest subiect este raionul Teleneşti unde, pe fondalul înalt al incidenței enterobiozei la copii, nu s-a efectuat nici o investigație la această invazie și nu s-au administrat nici tratamente profilactice în colectivitățile de copii. Situație similară se atestă, ani la rând, și în r. Vulcăneşti, deși actele normative prevăd examinarea complexă a copiilor, atât coprologică, precum și a amprentei/raclajului perianal. În 17 teritorii administrative au fost organizate tratamente profilactice la copiii organizați: în total11814 preşcolari şi 8894 elevi au beneficiat de astfel de seviciu, ce constituie cu 9,8% mai puțin în comparaţie cu anul precedent.
Comparativ cu anul precedent, în anul 2017 a crescutl esential, cu 19,2%, numărul de investigații parazitologice, efectuate la diferite categorii de populație, în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare. Din totalul examinărilor cota copiilor până la 17 ani a constituit 45,0% la examenele coprologice şi respectiv 41,2% la examenele la enterobioză. Un număr considerabil (28,1%) din volumul total al investigațiilor au fost efectuate în cele 10 laboratoare regionale din cadrul SSSSP.

Pentru mai multe informații apelați la tel.022574632, 022574604

Comments on 'Buletin informativ privind situaţia epidemiologică prin boli parazitare în R. Moldova în anul 2017' (0)

Comments are closed.