Buletin informativ privind situaţia epidemiologică prin boli parazitare în R. Moldova în anul 2020

Posted on 16/02/2021 in Comunicat de presă by admin

În Republica Moldova invaziile cu helminți prelungesc să prezinte o pondere considerabilă în structura maladiilor transmisibile.

În anul 2020 au fost raportate 5730 cazuri de invaziii cu diferite specii de helminți, comparativ cu 11781 în a. 2019. Această descreștere esențială a fost rezultatul micșorării drastice, cu 46,6% mai puțin comparativ cu a. 2019, a volumului de investigații efectuate, deoarece specificul maladiilor parazitare este că se depistează, de obicei, activ, la examenele profilactice. Situațiea a fost determinată de declanșarea pandemiei SARS COVID-2, care a stopat temporar oferirea multor servicii medicale, inclusiv examenele profilactice. Din totalul cazurilor 74,4% s-au înregistrat la populația rurală. Cota majoră, 89,3%, revine pe seama copiilor până la 17 ani (în a. 2019 a constituit 91,8%). Din numărul total al cazurilor la copii 57,7% s-au înregistrat la preșcolari și 42,3% – la școlari.

În structura etiologică, tradiţional, cea mai răspândită este enterobioza, cu 80,8% din toate cazurile de helmintiaze, urmată de ascaridoză cu 18,3%. Tricocefalozei, echinococozei şi himenolepidozei le revin câte 0,3%; 0,5% și respectiv 0,07%.

În lotul persoanelor examinate, frecvența medie a invaziilor cu helminți constituie 1,9% (a. 2019 – 2,1 %). Aceasta nicidecum nu înseamnă că invaziile cu helminți au devenit mai rare. Astfel, studierea structurii lotului persoanelor examinate pune în evidență faptul că în acest an prioritate au avut examenele profilactice la angajați (62,0%), fapt ce a determinat și o frecvență mai mica a rezultatelor pozitive. Pe când printre copii, contingentul de risc, invaziile cu helminți s-au inregistrat cu o frecvență de 4,5% (3,8% în a. 2019). La preșcolari și școlari frecvența invaziilor, practic, nu diferă (4,7% și respectiv 4,%).

În enterobioză frecvența invaziei la copii depăşeşte considerabil media pe republică (8,4%) în raioanele Șoldănești, Cantemir, Drochia, Cimișlia, Ceadîr-Lunga, Criuleni, Sîngerei, Anenii-Noi, Hîncești și Rîșcani.

   Talelul 1. Frecvența helmintiazelor pe nozologii, aa. 2019-2020

 

Anul

Enterobioza Ascaridoza Tricocefaloza Himenolepidoza
Total,

%

Copii

0-17 ani,%

Total,

%

Copii 0-17 ani,% Total,

%

Copii

0-17 ani,%

Total,

%

Copii

0-17 ani,%

2019 4,5 7,0 0,5 1,0 0,008 0,01 0,003 0,007
2020 4,0 8,4 0,6 1,4 0,008 0,01 0,002 0,006

 

În ascaridoză acest indice este mai înalt în r-le Basarabeasca, Glodeni, Sîngerei, Dubăsari și Orhei. Echinococoza a înregistrat o morbiditate medie de 0,8 la 100 mii populație, mai frecventă fiind în raioanele tradițional endemice: Comrat, Vulcănești, Ceadîr-Lunga, Cantemir și Telenești. Din anul 1980, când a fost inițiată evidența cazurilor chirurgicale de echinococoză, este primul an când nu s-a raportat echinococoză la copii.

În anul 2020, precum și în anii precedenți, se atestă o foarte bună acoperire cu tratamente antiparazitare, 95,4%, incusiv 95,8% – la copii. În unele raioane Ocnița, Edineț, Cantemir, Ialoveni – la acest indicator mai există rezerve. În invaziile cu E. vermicularis, pe parcursul anului de referință, au primit tratament antiparazitar 7947 contactaţi, cu un coeficient de 1,5. În mun. Bălți și r. Vulcăneşti tratament antiparazitar n-a fost aplicat nici la o persoană contactată; în mun. Chișinău și r-le Nisporeni, Criuleni, Telenești, Fălești, Ocnița și Ceadîr-Lunga – la un număr limitat de persoane. Concomitent, au beneficiat de tratamente profilactice și 3706 preșcolari și 3406 școlari.

Șef secție, Vera Lungu

Comments on 'Buletin informativ privind situaţia epidemiologică prin boli parazitare în R. Moldova în anul 2020' (0)

Comments are closed.