În cadrul Atelierului de lucru, desfăşurat la CNSP au fost prezentate rezultatele Studiului de evaluare a calităţii apei potabile, sanitaţiei şi practicilor de igienă în instituţiile preşcolare

Posted on 17/12/2016 in Comunicat de presă by admin

La 14 decembrie 2016, în cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP), şi-a desfăşurat lucrările Atelierul de lucru privind rezultatele studiului de evaluare a calităţii apei potabile, sanitaţiei şi practicilor de igienă în instituţiile preşcolare din Republica Moldova. La lucrările atelierului au participat reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, partenerilor internaţionali de dezvoltare ai Republicii Moldova, medici şefi şi specialişti ai CSP teritoriale, reprezentanţi ai direcţiilor teritoriale de învăţământ, tineret şi sport.

17.12.2016_0

17.12.2016_1

17.12.2016_2

17.12.2016_3

17.12.2016_4

Despre semnificaţia studiului, problemele evidenţiate în urma realizării acestuia şi impactul în soluţionarea lor au vorbit la deschiderea evenimentului dl Ion Şalaru, director adjunct CNSP, coordonator al proiectului, dna Nune Mangasarean, rezident coordonator al UNICEF, dna Daniela Demişcan, şef adjunct Direcţie sănătate publică a Ministerului Sănătăţii şi Galina Gavriliţă, consultant principal al Ministerului Educaţiei.

17.12.2016_5

17.12.2016_6

17.12.2016_7

17.12.2016_8

Dl Vladimir Hotineanu, preşedintele Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului Republicii Moldova a menţionat importanţa creării condiţiilor optime pentru copii în instituţiile preşcolare şi educarea deprinderilor de viaţă sănătoase de la o vârstă fragedă.

Studiul realizat de către CNSP de comun cu Centrele de Sănătate Publică teritoriale, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, la comanda şi cu suportul UNICEF Moldova a evidenţiat, că fiecare a 4-a grădiniţă din republică, preponderent din sectorul rural, se alimentează cu apă pentru consum uman din surse descentralizate, care sunt mai vulnerabile la o eventuală poluare chimică sau contaminare microbiologică, prezentând un risc sporit pentru sănătatea consumatorilor; în 30 % din grădiniţe de serviciile cărora beneficiază cca 22,6% din copiii instituţionalizaţi, consumul apei prezintă risc pentru sănătatea lor; fiecare al 8-lea copil din instituţiile preşcolare practic se expune riscului de a se îmbolnăvi datorită utilizării apei neconforme după conţinutul de nitraţi şi fluor; fiecare al 4-lea este expus la concentraţii sporite de bor şi fiecare al 6-lea copil din grădiniţe este expus riscului pentru sănătate prin contractarea de boli diareice acute în urma consumului de apă poluată cu agenţi patogeni.

În peste 40 la sută din instituţiile preşcolare sunt prezente WC-urile, amplasate în curte, care însă în  majoritate nu sunt conectate la reţelele de apeduct şi nu sunt dotate cu lavoare, creându-se astfel impedimente pentru respectarea igienei personale şi menţinerea într-o stare sanitaro-igienică satisfăcătoare a lor.

Studiul vine să atenţioneze că în pofida acţiunilor întreprinse în ultimii ani, instituţiile preşcolare din Republica Moldova încă nu asigură accesul universal al copiilor la apă potabilă sigură şi la condiţii igienice optime. La toate compartimentele vizate în studiu, copiii din grădiniţele rurale sunt cu mult mai dezavantajaţi faţă de cei din instituţiile urbane.

În cadrul studiului a fost evaluată calitatea apei potabile din sistemele şi sursele utilizate de către instituţiile menţionate, starea igienică a sistemelor de alimentare cu apă şi de sanitaţie, precum şi nivelul de aplicare a practicilor igienice de către copiii instituţionalizaţi în grădiniţe.

Datele au fost colectate din toate cele 1457 instituţii preşcolare din ţară de serviciile cărora beneficiază peste 146 mii de copii.

De notat că după editare, raportul final al Studiului va fi remis spre examinare şi implementare a recomandărilor administraţiei publice centrale şi locale responsabile pentru elaborarea măsurilor de ameliorare a situaţiei în perioada imediat următoare şi în perspectivă.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022 574 700

Pentru mai multe detalii apelaţi la tel.: 022 574 677

Comments on 'În cadrul Atelierului de lucru, desfăşurat la CNSP au fost prezentate rezultatele Studiului de evaluare a calităţii apei potabile, sanitaţiei şi practicilor de igienă în instituţiile preşcolare' (0)

Comments are closed.