În cadrul CNSP s-a desfășurat Ziua specialistului pe domeniul de laborator

Posted on 16/11/2016 in Comunicat de presă by admin

La 15 noiembrie curent, conform Dispoziției Ministerului Sănătății nr. 668-d din 02.11.16, la Centrul Naţional de Sănătate Publică a fost organizată Ziua specialistului în probleme actuale pe domeniul serviciului de laborator din cadrul Centrelor de Sănătate Publică (CSP) teritoriale și departamentale, la care au fost invitaţi şi au participat 33 specialiști din cadrul a 10 CSP teritoriale, cu laboratoare de performanță – microbiologice și sanitaro-igienice, și peste 20 de specialiști din laboratoarele respective ale CNSP.

CS_16.11.16_1

La deschiderea lucrărilor evenimentului, dl Iurie Pînzaru, directorul general al CNSP a apreciat rolul major al rețelei de laboratoare în supravegherea de stat a sănătății publice și a accentuat asupra unor probleme cu care se confruntă instituţiile din cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (SSSSP) la etapa de reorganizare a serviciului de laborator.
În continuare, dna Ala Halacu, directorul adjunct în probleme de laborator al CNSP, a prezentat unele rezultate generalizate în activitatea laboratoarelor de performanță în perioada de după 01.07.16, şi a progresului facilitat odată cu implementarea prevederilor ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 184 din 25.03.16.

CS_16.11.16_2

Problemele actuale în dezvoltarea sistemului de management al calității în activitatea laboratoarelor de performanță au fost specificate de dna Natalia Costic, șeful secției managementul calității din cadrul CNSP, care a abordat şi pus în discuţie tematica de analiză în cadrul managementului calităţii ca o cerință indispensabilă a standardelor ISO 15189 și ISO 17025.
O atenţie deosebită la eveniment a fost acordată şi planificării activității de laborator la compartimentul supravegherea și controlul maladiilor parazitare, tematica dată fiind abordată de dna Vera Lungu, șef secție supravegherea parazitozelor și a malariei din cadrul CNSP.
Urmare dezbaterilor problemelor în activitatea serviciului de laborator în ansamblu, specialiştii au continuat discuţiile pe aspectele teoretico-practice în secții separate, axate pe problemele specifice ale laboratoarelor microbiologic și sanitaro-igienic, moderate de șefii laboratoarelor CNSP, d-le Svetlana Prudnicionoc, Raisa Scurtu şi Olga Burduniuc.
Deoarece derularea evenimentului a coincis perioadei de desfăşurare a Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Rezistenței la Antibiotice, specialiștii CNSP au avut grijă să abordeze spre examinare şi acest subiect. În acest scop, participanţilor le-a fost prezentată o informaţie privind rolul laboratoarelor microbiologice din cadrul instituţiilor SSSSP în combaterea fenomenului de rezistență la antibiotice, fiind distribuite concomitent pliante și materiale informaţionale tematice.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700,

Pentru mai multe detalii,
contactaţi la tel.:022574629; 022574637, 022574703; 547022574

Comments on 'În cadrul CNSP s-a desfășurat Ziua specialistului pe domeniul de laborator' (0)

Comments are closed.