Cadrul normativ în domeniul apei

Posted by admin

Hotărîrea Guvernului nr. 932 din 20.11.2013. pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane.

Hotărîrea Guvernului nr. 1063 din 16.09.16. pentru aprobarea Programului Naţional pentru implementarea obiectivelor Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025

Hotărărea Guvernului nr.1466 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemele mici de alimentare cu apă.

Hotărîrea Guvernului nr. 57 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale.

Legea nr. 182 din 19.I2.2019 privind calitatea apei potabile .

Ordinul 781_  privind calitatea apei potabile

HG. 1009 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia >>

HG. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 >>

HG. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia >>

HG. 199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028) >>

Lege nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare >>

HG. 949 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă >>

HG. 890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă >>

HG. 887 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor de inundaţii >>

Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 >>

HG. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” >>