Campania de Acţiune Săptămâna Internaţională de Prevenire a Intoxicaţiilor cu Plumb 20-27 octombrie, 2014

Posted on 31/10/2014 in Informații pentru profesioniști by admin
1. Care sunt efectele intoxicaţiei cu plumb asupra sănătăţii?

Plumbul afectează practic toate sistemele de organe şi are consecinţe devastatoare în special pentru sănătatea copiilor. La expunere acută cu doze mari, condiţionează daune ale sistemul nervos central pentru a produce în final comă, convulsii şi chiar moarte. Copiii care supravieţuiesc intoxicaţiei cu plumb sau saturnismului acut, suportă în consecinţă insuficienţă intelectuală şi tulburări de comportament.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estimează că plumbul este responsabil pentru 143.000 de decese ce reprezintă 0,6% din povara globala a bolii, pentru aproximativ 600.000 de cazuri noi de dizabilitate intelectuală în rândul copiilor în fiecare an. În general, 99% din copiii afectaţi de expunerea la plumb trăiesc în ţări cu venituri mici şi medii.

La expunerea cu doze mici, care nu produce simptome vizibile (şi care anterior au fost considerate sigure), plumbul este acum cunoscut ca fiind cauza unui spectru de leziuni care duc la: abilităţi cognitive reduse, scurtarea duratei de atenţie, modificarea comportamentului, dislexie – tulburări de citire, tulburări de deficit de atenţie, hipertensiune arterială, insuficienţă renală, anemie, imunotoxicitate şi toxicitate pentru organele de reproducere. În general, aceste efecte sunt permanente.

2. De ce este saturnismul o problemă persistentă?

Plumbul este un metal toxic natural ce se găseşte în scoarţa terestră, fiind utilizat la fabricarea bateriilor cu plumb – acid pentru autovehicule, glazurilor ceramice şi pigmenţilor, vopselelor, în sudură, bijuterii, jucării, medicamente şi de asemenea în unele produse cosmetice. Cele mai importante surse de expunere, sunt benzina şi vopseaua cu plumb. Relevant este faptul că, cu toate că benzina cu plumb a fost interzisă în anul 1996, 6 ţări din lume încă o utilizează. Prelucrare, utilizarea şi eliminarea plumbului pot duce la contaminarea mediului şi la expunerea oamenilor. Expunerea la plumb este deosebit de dăunătoare şi poate avea un impact cronic asupra sănătăţii atît la adulţi cît şi la copii. Până astăzi nu este cunoscut încă nici un nivel sigur de expunere la plumb.

Saturnismul rămâne o realitate pentru un număr mare de oameni din întreaga lume. Vestea bună este că acesta este în întregime prevenit printr-o serie de măsuri direcţionate spre restricţionarea utilizării plumbului, monitorizarea şi gestionarea expunerilor. Totuşi, foarte puţine măsuri au fost făcute pentru a elimina acest pericol.

3. Ce este vopseaua cu plumb?

Termenul „vopsea cu plumb” este definit ca vopseaua la care au fost adăugaţi unul sau mai mulţi compuşi ai plumbului. În acest context, „vopsea” este folosit pentru a include lacuri, emailuri, glazuri, grunduri şi alte acoperiri. Vopseaua este de obicei un amestec realizat din răşini, pigmenţi, materiale de umplutură, solvenţi şi alţi aditivi.

4. Cum abordează Organizaţia Mondiala a Sănătăţii (OMS) plumbul din vopsea şi efectele sale asupra sănătăţii?

Organizaţia Mondiala a Sănătăţii (OMS) a identificat plumbul ca unul din cele zece produse chimice de preocupare majoră de sănătate publică, ce necesită întreprinderea acţiunilor din partea statelor membre, în scopul protejării sănătăţii lucrătorilor, copiilor şi femeilor de vîrstă reproductivă.

În prezent Organizaţia Mondiala a Sănătăţii (OMS) este la etapa de elaborare a unor ghiduri privind prevenirea şi gestionarea saturnismului, care va oferi factorilor de decizie, autorităţilor de sănătate publică şi cadrelor medicale, îndrumări bazate pe dovezi cu privire la măsurile pe care le pot lua pentru a proteja starea de sănătate a copiilor şi adulţilor de expunerea la plumb .

Deoarece vopseaua cu plumb este o sursă continuă de expunere în multe ţări, Organizaţia Mondiala a Sănătăţii (OMS) împreună cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), a format Alianţa Globală pentru Eliminarea Vopselei cu Plumb(GAELP). Alianţa se concentrează îşi catalizează eforturile pentru a atinge obiectivele internaţionale privind prevenirea expunerii copiilor la plumbul din vopsele şi minimizarea expunerii profesionale la astfel de vopsea. Obiectivul general este de a promova eliminarea treptată din fabricare şi vânzare a vopselelor care conţin plumb şi a elimina definitiv riscurile pe care aceste vopsele le reprezintă.

5. De ce Organizaţia Mondiala a Sănătăţii OMS întreprinde această campanie?

Campania ridică gradul de conştientizare a nevoii de acţiune pentru a aborda efectele expunerii la plumb asupra sănătăţii umane, în special în ceea ce priveşte copiii, şi solicită luarea măsurilor suplimentare pentru a elimina vopsea cu plumb.

Campaniile globale stabilesc etapele de acţiune şi oferă un mare potenţial de creştere a gradului de conştientizare şi înţelegere a problemelor – în acest caz, în special problemele de sănătate legate de vopseaua cu plumb – şi sprijină acţiunile începînd cu comunitatea locală până la autorităţile centrale.

6. De ce campania se concentrează anume pe vopsea şi cum sa întîmplat acest lucru?

De cînd se realizează eliminarea treptată a benzinei cu plumb, vopseaua cu plumb este una dintre cele mai mari surse de expunere la plumb. Vopseaua cu plumb este încă folosit în majoritatea ţărilor. În plus, aceasta poate rămâne ca o sursă de expunere timp de mulţi ani după ce a fost aplicată pe suprafeţe. Începând cu anul 2009, vopseaua rezidenţială (în condiţii casnice) pe bază de plumb a fost principala sursă de intoxicare cu plumb la copii în Statele Unite. Studiile efectuate în Australia, Portugalia şi India au corelat expunerea la plumbul din utilizarea casnică, cu nivelul înalt de plumb în sînge la copii.

La a doua sesiune a Conferinţei Internaţionale privind Gestionarea Substanţelor Chimice (ICCM-2, Geneva, 11-15 mai 2009) a fost luată decizia privind înfiinţarea alianţei. Astfel, a fost aprobată rezoluţia privind stabilirea unui parteneriat global pentru a promova eliminarea treptată a utilizării plumbului în vopsea. Organizaţia Mondiala a Sănătăţii (OMS) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) reprezintă în comun secretariatul alianţei.

7. Cine sunt partenerii în această campanie?

Asociaţia Internaţională de Pediatrie, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a Statelor Unite (CDC), Agenţia de Protecţie a Mediului a Statelor Unite (EPA) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), activează împreună ca parte a Alianţei Globale pentru Eliminarea Vopselei cu Plumb.

8. Care sunt alternativele vopselei cu plumb?

Alternativele vopselei cu plumb există şi înlocuitori mai puţin poluanţi decît pigmenţii pe bază de plumb sunt disponibili şi relativ uşor de obţinut. Vopsele fără adaos de plumb au fost folosite în multe ţări de zeci de ani şi s-au dovedit a fi alternative viabile şi cost-eficiente. Cu toate acestea, există încă o lipsă generală de conştientizare cu privire la problema plumbului şi o lipsă de standarde obligatorii pentru plumbul din vopsele.

9. Cum îmi protejez copilul atunci cînd ştiu că există vopsea cu plumb în casa mea?

Vopseaua cu plumb prezintă pericol atunci cînd începe să se dezintegreze în aşchii şi praf, şi dacă este eliminată de pe suprafeţe prin frecare sau încălzire. Aşchiile şi praful de la vopseaua cu plumb pot contamina mediul din casă şi sunt uşor consumate de copii mici care se joacă de obicei pe teren şi duc frecvent mîinile la gură. Încălzirea sau arderea vopselei cu plumb generează vapori care conţin plumb şi pot fi ulterior inhalaţi.

Măsurile de reducere a riscului pe termen scurt includ repararea zonelor deteriorate şi vopsirea acestora cu vopsea ce nu conţine plumb; curăţarea regulată pentru a menţine praful la un nivel scăzut. Soluţia pe termen lung este de a elimina vopseaua în întregime şi, dacă este posibil, acest lucru trebuie făcut de către un profesionist, în timp ce persoanele din apropiere sunt izolate până când lucrarea este finalizată.Autorităţile locale ar putea fi în măsură să ofere informaţii suplimentare cu privire la acest aspect.

10. Plumbul este doar ingerat sau copilul meu poate fi intoxicat în timpul jocului pe o suprafaţă vopsită cu vopsea de plumb?

Copiii pot deveni expuşi prin inhalarea şi ingerarea prafului contaminat cu plumb şi a solurilor contaminate prin activitatea normală de a duce mînă la gură. De asemenea ei sunt expuşi prin ţinerea în gura şi înghiţire obiectelor care conţin plumb sau care au fost vopsite cu vopsea cu plumb. Deşi joaca pe o suprafaţă vopsită intactă, probabil nu ar cauza saturnismul, odată ce suprafaţa este deteriorată devine nemijlocit o sursă de expunere la plumb. Pericolele plumbului din mediul unui copil trebuie să fie identificate şi controlate şi eliminate în condiţii de maximă siguranţă.

11. Ce ţări sunt mai active în eliminarea plumbului din vopsea?

Ţările care au utilizat anterior vopseaua cu plumb, cum ar fi Australia, Anglia şi Statele Unite au efectuat studii privind pericolele soldate în urma folosirii vopselei cu plumb şi persistenţa problemei timp de mai mulţi ani după ce vopseaua a fost aplicată pe suprafeţe. Rezultatele demonstrează că costurile economice asociate cu expunerea la plumb în copilărie sunt substanţiale. Aceste ţări au fost de asemenea pro-active şi în schimbul de informaţii cu alte ţări, astfel încât experienţa dobîndită în ceea ce priveşte costurile medicale directe şi povara economică a societăţii pot fi evitate.

Până în 2013, sa estimat că aproximativ 30 de ţări au efectuat eliminarea treptată a utilizării vopselei cu plumb. Obiectivul principal al Alianţei Globale pentru Eliminarea Vopselei cu Plumb (GAELP) este de a elimina până în 2020 vopseaua cu plumb în toate ţările. Obiectivul intermediar este de a elimina acest tip de vopsea până în 2015 în 70 de ţări.

12. Ce obstacole întâlnesc ţările în eliminarea vopselei cu plumb?

Un număr mare de ţări se confruntă cu diverse obstacole în gestionarea substanţelor chimice şi continuă să aibă o serie de necesităţi în consolidarea capacităţilor. Acestea pot solicita informaţii suplimentare despre vopselele cu plumb care sunt produse sau utilizate în ţările lor, şi pot să nu fie conştiente de pericolele pe care le prezintă utilizarea acesteia. Aceste produse rămân în mare măsură nereglementate aproape în toate ţările dezvoltate.

13. Ce pot face statele pentru a elimina plumbul din vopsea?

În fiecare ţară sunt necesare acţiuni naţionale pentru a elimina vopseaua cu plumb. În unele ţări în care au existat deja campanii de informare publică privind pericolul vopselei cu plumb, mai mulţi producători de vopsele au luat măsuri de voluntariat pentru a opri adăugarea la produsele lor a compuşilor de plumb.

Comments on 'Campania de Acţiune Săptămâna Internaţională de Prevenire a Intoxicaţiilor cu Plumb 20-27 octombrie, 2014' (0)

Comments are closed.