LEGILE R.MOLDOVA

Posted on 06/04/2017 in Acte legislative si normative by admin

Constituția Republicii Moldova 27.08.1994 Legea nr. 182 /2019 privind calitatea apei potabile. Legea nr.306 /2018 privind siguranța alimentelor. Legea nr. 279 /2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare Legea   nr.132 /2012  privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii […]

Continue reading LEGILE R.MOLDOVA

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI

Posted on 05/04/2017 in Acte legislative si normative by admin

Hotărîrea  Guvernului  nr. 906 /2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă Hotărîrea Guvernului nr.671 /2020 Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare Hotărîrea Guvernului nr.483 /2020 cu privire la […]

Continue reading HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI

Ordine, Dispoziții ale MSMPS

Posted on 04/04/2017 in Acte legislative si normative by admin

ordin 711 din 07.06.18 Supraveghere reziztenta antimicorobiene Ordinul nr. 217 din 12.03.2021 cu privire la fortificarea capacității de laborator în diagnosticul infecțiilor determinate de Clostridioides difficile Ordin de implem. nr. 1280 din 29.12.20 Comertul s.c. Ordinul 781_ Legea privind calitatea apei potabile Ordin Saptam IANEEC ORDIN 1108 din 30.11.2020 intocmirea si prezentarea RS Ordin nr […]

Continue reading Ordine, Dispoziții ale MSMPS

Ordine, Dispoziții ale ANSP

Posted on 03/04/2017 in Acte legislative si normative by admin

  Ordin  nr. 489 din 03.12.19 cu privire laaprobarea programului sectorial de supraveghere a pietii pentru a. 2020 Ordin-nr.449-din-02.10.19-Cu-privire-la-inventariere Ordin-si-Regulament-pentru-Concurs Ordin nr.415 din 16.08.2019 cu privire la aprobarea Politicii de securitate și protecție a datelor cu caracter personal a ANSP Ordin nr. 413 din 13.08.2019 Privind aprobarea Regulamentului la Sistemul de poștă electronică al Agenției […]

Continue reading Ordine, Dispoziții ale ANSP

REGULAMENTE SANITARE

Posted on 02/04/2017 in Acte legislative si normative by admin

privind suplimentele alimentare HG nr. 538 din 02.09.2009 privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive HG nr. 564 din 10.09.2009 privind produsele alimentare noi HG nr.925 din 31.12.2009 privind contaminanţii din produsele alimentare HG nr. 520 din 22.06.2010 privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare HG nr. 663 din 23.07.2010 privind instituţiile de învăţămînt complementar (extraşcolar) […]

Continue reading REGULAMENTE SANITARE

GHIDURI

Posted on 01/04/2017 in Acte legislative si normative by admin

Ghid_Proceduri în testarea hemoculturii_16.10.2020 Procedura provind transport substante infectioase 2019 Ghid reglementari transport infectioase 2019 Standard Supravegherea epidemiologica a infectiei cu HIV Ghidul şi Manualul Operaţional în supravegherea epidemiologică de generaţia a II-a a infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova Instructiune prevenirea infecției cu HIV in populatiile cheie Ghid prevenirea primara a infecției cu HIV GHID […]

Continue reading GHIDURI