Centrul de Încercări de Laborator al Direcției Diagnostic de laborator în sănătate publică din cadrul ANSP, acreditat în conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018

Posted on 03/07/2019 in Comunicat de presă by admin

Centrul de Încercări de Laborator (CÎL) al Direcției Diagnostic de laborator în sănătate publică (DDLSP), dislocat în sediul central al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică(ANSP), a confirmat recent îndeplinirea, în mod continuu, a cerințelor de acreditare privind conformitatea la cerințele versiunii noi a standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018, pentru efectuarea încercărilor specificate   în anexa(domeniu) la Certificatul de acreditare nr. LÎ – 044, eliberat în ordinea stabilită de Centrul Național de Acreditare MOLDAC.

Aceste rezultate   constituie doar  unele din  performanțele  obținute, datorate susținerii administrației ANSP, și efortului specialiștilor CÎL și a Direcției Diagnostic de laborator în sănătate publică, care  permanent militează pentru a reuși  în ameliorarea  stării materiale și tehnice a laboratoarelor, în perfecționarea profesională a personalului, sporirea eficacității managementului axat pe implementarea conceptelor de analiză a  riscului și optimizării bazate pe proces.

Fără întrerupere, Centrul de Încercări de Laborator al ANSP, deține acreditarea MOLDAC din anul 1999.

Certificatul de acreditare CÎL și Domeniul de acreditare (anexa la certificate) sunt accesibile publicului pe pagina web a ANSP www.old.ansp.md – compartimentul Servicii prestate și Acreditări.

 

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022574580

Pentru detalii, apelați la tel.:022574629

Comments on 'Centrul de Încercări de Laborator al Direcției Diagnostic de laborator în sănătate publică din cadrul ANSP, acreditat în conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018' (0)

Comments are closed.