Colaboratori ai ANSP la Conferința Regională „Rolul spitalelor municipale, orășenești, mono-specialitate în îmbunătățirea calității actului medical, prezent și perspective”

Posted on 07/06/2019 in Comunicat de presă by admin

Colaboratori ai Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în componența echipei formate din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și directori de spitale, la invitația colegilor din România, au participat la lucrările Conferinței Regionale cu genericul: „Rolul spitalelor municipale, orășenești, mono-specialitate în îmbunătățirea calității actului medical, prezent și perspective”. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 31 mai – 01 iunie curent şi a fost organizat la Buhuși în parteneriat cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale din România.

vizita Cumpana 5vizita Cumpana 3

În cadrul Conferinței au fost abordate mai multe subiecte legate de îmbunătățirea calității serviciilor prestate beneficiarilor și asigurării siguranței pacienților precum: Rolul și responsabilitățile structurii de management al calității în îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de spitale; implementarea Planului de îngrijire ca instrument de centrare a serviciilor pe necesitățile pacienților; managementul evenimentelor adverse la nivel de unități sanitare; utilizarea instrumentelor indicative pentru detectarea evenimentelor adverse; particularitățile de comunicare cu pacientul în îngrijirea paliativă; actualități privind regulile de bună practică farmaceutică, ș.a.

Totodată, la 30 mai curent, a fost efectuată o vizită la Spitalul Orășenesc Buhuși, în vederea schimbului de experiență privind activitatea Structurii de management al calității în spitale, care are drept misiune consolidarea procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor acordate în cadrul instituţiei, prin aplicarea principiilor și instrumentelor de management al calității, luarea deciziilor bazate pe evidențe robuste.

Din echipa Republicii Moldova au făcut parte: Natalia Chihai, consultant principal, Secția planificare asigurări sociale și medicale, MSMPS, Maria Cumpănă, director adjunct, ANSP, Angela Anisei, șef Direcție managementul calității serviciilor de sănătate, ANSP, Sofia Alexandru, director IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Alexandru Holostenco, director IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, Silvia Bobescu, director IMSP Spitalul Raional Călărași.

La eveniment au participat 255 de specialiști în prima zi și 430 în a doua zi. Participanții au reprezentat peste 80 de instituții medicale din România și Republica Moldova.

vizita Cumpana 2vizita Cumpana 1

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Colaboratori ai ANSP la Conferința Regională „Rolul spitalelor municipale, orășenești, mono-specialitate în îmbunătățirea calității actului medical, prezent și perspective”' (0)

Comments are closed.