În adresa conducătorilor instituțiilor și întreprinderilor farmaceutice !

Posted on 18/03/2020 in Comunicat de presă by admin

În contextul agravării situației epidemiologice prin COVID-19 și reieșind din prevederile Hotărârilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică din luna martie 2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, la data de 17.03.2020, specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au vizitat mai multe unități farmaceutice în scopul informării și sensibilizării personalului referitor la măsurile ce urmează a fi întreprinse în scopul prevenirii răspîndirii infecției în rezultatul prestării serviciilor farmaceutice.

Concomitent, în adresa conducătorilor instituțiilor și întreprinderilor farmaceutice a fost expediată Circulara Agenției Naționale pentru Sănătate Publică prin care au fost recomandate măsurile care urmează a fi întreprinse în acest scop după cum urmează:

  1. afișarea la loc vizibil a materialelor informative privind măsurile de prevenire a infecției (ultimile pot fi accesate pe https://old.ansp.md/index.php/materiale-informative-covid-19/);
  2. instalarea la intrare în instituția farmaceutică, în locuri accesibile, a dozatoarelor cu substanțe biocide pe bază de alcool destinate vizitatorilor;
  3. asigurarea unui regim fluidizat de acces al persoanelor în incinta farmaciilor, care nu va admite încălcarea distanței sociale de cel puțin – 1 metru;
  4. igienizarea și dezinfecția zonelor de recepție, stocare și îndeosebi a zonei de deservire a populației cu preparate biodistructive pe bază de alcool, în dependență de fluxul de consumatori, dar nu mai rar de o dată la 20-40 min;
  5. prelucrarea în mod regulat a mânerelor de la uși, suprafețelor de lucru (mese de lucru, locul de achitare al consumatorilor) cu preparate dezinfectante pe bază de alcool;
  6. asigurarea personalului farmaceutic și auxiliar al farmaciei cu facilități, echipamente și produse de igienizare și dezinfectare a mâinilor și suprafețelor, consumabile pentru respectarea igienei respiratorii și măștilor;
  7. aplicarea, în limita posibilităților, a recomandărilor privind achitarea plăților utilizând cardul bancar și serviciile on-line;
  8. asigurarea în farmacie a recipientelor pentru colectarea deșeurilor (măști, mănuși, șervețele utilizate ş.a);
  9. instruirea personalului privind măsurile de prevenire, monitorizarea zilnică a stării lor de sănătate, cu efectuarea înregistrărilor respective, încurajarea raportării cazurilor suspecte la COVID-19 printre personal cu autoizolarea la domiciliu și informarea medicului de familie;
  10. limitarea deplasărilor în scop de serviciu, iar în caz de strictă necesitate consultarea recomandărilor pentru călătorie la nivel național.

Comments on 'În adresa conducătorilor instituțiilor și întreprinderilor farmaceutice !' (0)

Comments are closed.