Consiliul ştiinţific al ANSP a aprobat propuneri de proiecte de cercetări științifice

Posted on 22/08/2018 in Comunicat de presă by admin

La 22 august 2018, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), au fost examinate şi aprobate propunerile de proiecte de cercetări științifice pe parcursul a.a.2019-2022, precum și aprobarea spre reeditare a unei monografii şi a unui ghid practic.

Astfel, șefii laboratoarelor științifice și potențialii directori de proiecte,  d.d. Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ., Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc., Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ., Vladimir Bernic, dr.șt.med., conf.cerc, Valeriu Pantea, dr.şt.med., conf.cerc., Olga Burdunic, dr.șt.med., conf.cerc., au prezentat argumentarea propunerilor de probleme sectoriale, care ar putea fi proiecte de cercetări științifice. Consiliul științific a aprobat unanim argumentarea propunerilor de proiecte de cercetări științifice:

– Identificarea particularităților clinico-epidemiologice ale gripei și infecțiilor respiratorii virale acute cu optimizarea măsurilor de control și răspuns;
– Studierea seroprevalenței hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele virale A, B, C cu identificarea factorilor de risc;
– Evaluarea expunerii populației Republicii Moldova la radiații ionizante în contextul implementării Directivei Consiliului Europei 2013/59/Euratom;
– Evaluarea riscului pentru sănătate atribuit expunerii la substanțe chimice în contextul politicilor UE;
– Diagnosticul și controlul factorilor de risc în geneza Sindromului Metabolic, specifici Republicii Moldova;
– Estimarea fluxului de date și argumentarea indicatorilor prioritari în supravegherea sănătății publice;
– Cercetarea mecanismelor de rezistența antimicrobiană  la  bacili
– Gram-negativi pentru fortificarea sistemului naţional de supraveghere antimicrobiană.

DSC_6674 DSC_6679

În continuare a fost aprobată reeditarea monografiei „GRIPA: măsuri de supraveghere, control și răspuns”, prezentată de un colectiv de autori sub conducerea dlui C.Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ.

În cadrul ședinței s-a examinat şi aprobat proiectul Ghidului privind supravegherea evenimentelor adverse post-imunizare. Autori: grupul de lucru al MSMPS, sub conducerea expertului tehnic al Biroului regional pentru Eropa al OMS, dl Iurie Perevoshchikov.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Consiliul ştiinţific al ANSP a aprobat propuneri de proiecte de cercetări științifice' (0)

Comments are closed.