Consiliul științific al ANSP s-a întrunit într-o nouă şedinţă

Posted on 18/10/2018 in Comunicat de presă by admin

La 16 octombrie 2018, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), care a examinat şi aprobat subiecte ce ţin de realizarea planului de cercetări din cadrul proiectelor instituţionale, a planului de activitate pentru o teză de doctorat, precum şi proiectele unei monografii şi două ghiduri practice.

DSC_7413Astfel, directorul de proiect instituţional, dl Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof.univ., a prezentat rezultatele cercetărilor în cadrul proiectului ”Estimarea igienică a factorilor de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale”, iar şefa laboratorului științific Igena radiațiilor și radiobiologie, dna Liuba Coreţchi, dr.hab.şt.biol., conf.cerc., executor principal al studiului a prezentat rezultatele principale ale proiectului ”Stabilirea riscului pentru sănătate, cauzat de acţiunea radiaţiilor ionizante şi elaborarea măsurilor de diminuare a expunerii populaţiei”. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea cercetărilor efectuate, volumul impunător de investigații realizat, implementarea în practica sistemului de sănătate publică și prezentarea la diferite manifestări științifice de nivel național și internațional a rezultatelor obținute pe parcursul a 4 ani – 2015-2018.

Consiliul ştiinţific a examinat realizarea planului de activitate pentru teza de doctorat „Expunerea populaţiei Republicii Moldova la mercur şi posibilităţile de reducere a riscului pentru sănătate”, specialitatea 331.02. Igienă, a dlui Gheorghii Ţurcanu, doctorand, anul III de studii fără frecvență.

În continuare, Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat proiectul monografiei „Abordări strategice în sănătatea publică privind managementul durabil al pesticidelor”; autori – specialiștii ANSP: dl Gheorghii Ţurcanu, dna Raisa Sîrcu, dr.şt.biol., conf.cerc., dl Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med.,prof.univ., m.c. AŞM, dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ. Proiectul monografiei a fost recenzat de către dl Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof.univ., dl Valeriu Pantea, dr.şt.med., conf.cerc. și dl.Sergiu Panuța, dr.șt., conf.univ. Membrii Consiliului ştiinţific, în luările de cuvânt, au menţionat necesitatea şi actualitatea acestei lucrări și au aprobat unanim proiectul monografiei.

DSC_7414De asemenea, a fost examinat şi aprobat proiectul ghidului „Supravegherea şi controlul tusei convulsive”; autori – specialiștii ANSP: dna Victoria Bucov, dr.hab.şt.med., prof.cerc., dl Alexei Ceban, medic epidemiolog, dl Anatolie Melnic, dr.şt.med., dna Laura Ţurcan, dr.şt.med.; referenţi: dna Tatiana Alexeev, dr.şt.med., conf.univ., dl Octavian Sajin, dr.şt.med. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat necesitatea şi actualitatea acestui ghid.

A fost examinat şi aprobat proiectul Ghidului practic „Privind organizarea activităţilor de educaţie fizică şi sport a elevilor cu dereglări ale stării de sănătate”; autori – specialiștii ANSP: dna Mariana Tutunaru, dr.şt.med., Tatiana Dănilă, medic igienist; referenţi: dl Serghei Cebanu, dr.şt.med., conf.univ., dl Petru Martalog, dr.şt.med., conf.univ., dna Aurica Zavalişca, dr.şt.pedagog., conf.univ. Membrii Consiliului ştiinţific au menționat actualitatea și semnificația practică a acestui ghid  și l-au aprobat unanim.

 

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media tel.: 022 574-800

Pentru mai multă informaţie apelaţi la tel.: 022 574-570

Comments on 'Consiliul științific al ANSP s-a întrunit într-o nouă şedinţă' (0)

Comments are closed.