Consiliul ştiinţific al CNSP s-a întrunit pentru a dezbate mai multe probleme

Posted on 19/01/2017 in Comunicat de presă by admin

La 17 ianuarie 2017 a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni, ce ţin de realizarea planului de cercetări efectuate în cadrul tezelor de doctorat ale doctoranzilor (dl Ion Bîrcă şi dna Aliona Serbulenco).

19_01_1 19-01_2
19-01_3 19-01_4
19-01_5 19-01_6
19-01_7 19-01_8

Consiliul ştiinţific a examinat procesul-verbal al şedinţei Comisiei de concurs din 04.01.2017 privind suplinirea funcţiilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice. Dl Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., MC al AŞM, preşedintele Comisiei de concurs a dat citire acestui document. În perioada după plasarea anunţului privind funcţiile vacante în subdiviziunile ştiinţifice pe site-ul CNSP (01.12.2016) au fost prezentate 2 dosare ale pretendenţilor, care au întrunit toate cerinţele pentru posturile solicitate (dl Igor Spînu, dr.şt.med., conf.cercet. şi dna Irina Plăvan).
De asemenea, a fost examinată lista posturilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice, prezentată de către dna Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cercet., secretar ştiinţific, care va fi plasată pe site-ul CNSP.
Au fost aprobate solicitările dlui C. Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ. privind comasarea a 2 laboratoare ştiinţifice – Virusologie generală şi Epidemiologia hepatitelor virale cu instituirea laboratorului ştiinţific Hepatite virale şi infecţii hemo-transmisibile şi reprofilarea unei unităţi de şef laborator în una de cercetător ştiinţific principal în medicină în laboratorul ştiinţific nominalizat.
Şedinţa Consiliul ştiinţific a examinat şi unele probleme organizatorice ce ţin de activitatea de brevetare, procedura de prezentare la concurs a proiectelor instituţionale, pentru tinerii cercetători şi din Programele de stat, de asemenea şi procedura de prezentare spre publicare a articolelor şi tezelor.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multă informaţie
apelaţi la tel.: 022 574-570

Comments on 'Consiliul ştiinţific al CNSP s-a întrunit pentru a dezbate mai multe probleme' (0)

Comments are closed.