Consiliului ştiinţific al CNSP a examinat probleme de realizare a planului de cercetări

Posted on 20/09/2017 in Comunicat de presă by admin

La 19 septembrie 2017 a avut loc o nouă şedinţă a Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni ce ţin de realizarea planului de cercetări efectuate în cadrul tezelor de doctorat ale doctoranzilor (dna Elena Jardan şi dl Iurie Osoianu).

cosConsiliul ştiinţific a examinat propunerile Seminarului ştiinţific de profil privind componenţa nominală a Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc şi a referenţilor oficiali pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale „Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii ionizante” de către dl Serghei Vîrlan, cercetător ştiinţific în medicină.

De asemenea a fost examinat şi aprobat proiectul Culegerii de integrame „Servicii de sănătate ocupaţională: aplicaţii practice”; autori: Alina Ferdohleb, dr.şt.med., conf.cerc., Cătălina Croitoru, dr.şt.med., conf.univ., Elena Ciobanu, dr.şt.med., conf.univ., Livia Ţapu, Elena Gurghiş. Referenţi: d.d. N.Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., m.c. AŞM., Nina Iziumov, dr.şt.med., Iuliana Fornea-Stecailov, dr.şt.psihol., conf.univ.

cons4cons2

cons1

cons3

Şedinţa Consiliul ştiinţific a examinat şi unele probleme organizatorice ce ţin de activitatea de brevetare (menţinerea în vigoare a brevetelor de invenţie); a fost examinat şi aprobat demersul dnei Liuba Coreţchi, dr.hab.şt.biol., conf.cercet., şef laborator ştiinţific Igiena radiaţiilor şi radiobiologie privind reprofilarea unei unităţi de cercetător ştiinţific stagiar în medicină, în o unitate de cercetător ştiinţific în medicină în laboratorul nominalizat; a fost examinat şi aprobat demersul dnei Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cercet., privind reprofilarea a 0,5 unităţi de cercetător ştiinţific stagiar în medicină din secţia Management în ştiinţă, în 0,5 unitate de preparator soluţii de spălat, care să fie transferată în laboratorul Pericole chimice şi toxicologie.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul Tel.: 022-574 700

Informaţii suplimentare Tel.: 0 22-574-570

Comments on 'Consiliului ştiinţific al CNSP a examinat probleme de realizare a planului de cercetări' (0)

Comments are closed.