Consultări publice privind aplicarea Listelor de verificare în domeniul activității farmaceutice

Posted on 29/09/2018 in Comunicat de presă by admin

La 28 septembrie curent, în incinta Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), au avut loc consultări publice ce vizează aplicarea Listelor de verificare la controlul de stat în domeniul activității farmaceutice, elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379 din 24.04.2018, cu participarea a 15 reprezentanți ai rețelelor de farmacii și mediului de afaceri care desfășoară activitatea în acest domeniul.

DSC_7040Consultările publice au fost moderate de către directorul adjunct al ANSP, inspector şef sanitar de stat, Vasile Guștiuc, care a precizat că scopul consultărilor constau în asigurarea transparenței în elaborarea și ulterioara utilizare a Listei de verificare, aflarea opiniei agenților economici pasibili de control. Vasile Guştiuc a menționat că regulile care au stat la baza elaborării, aprobării și utilizării Listelor de verificare aplicate în cadrul procedurii de control au ca obiectiv unificarea procedurilor și modului de elaborare și aprobare a listelor de verificare de către organul de control, în vederea instituirii unor practici omogene de utilizare a listelor de verificare, contribuind la realizarea obiectivelor controalelor de stat.

DSC_7037Șeful secției managementul și metodologia controlului în domeniul activității farmaceutice, Elena Manole, a informat reprezentanții mediului de afaceri despre legislația și principiile ce au stat la baza elaborării Listelor de verificare. În cadrul consultărilor a fost prezentată structura și conținutul listelor de verificare. S-a pus accentul pe formularea întrebărilor din Listă, astfel încât persoanele supuse controlului să conştientizeze ce se așteaptă de la entitate în vederea conformării cu cerințele/condițiile, prevenirii și diminuării riscurilor. Participanții la consultări au fost familiarizați  cu punctajul atribuit pentru fiecare întrebare din listă care  reflectă combinația posibilei daune a riscului (cu cât riscul este mai crescut, cu atât este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) și cerința legală verificată prin întrebare. La finalizarea discuțiilor, proiectul listelor de verificare, definitivat în baza opiniilor expuse în cadrul consultărilor publice, se va prezenta pentru aprobare autorității publice centrale cu competențe în domeniul de control.

S-au finalizat consultările cu propunerea de a identifica soluții și a înainta propuneri organelor ierarhic superioare în problema ce vizează nepublicarea actelor normative, la care se face referință în întrebările din listele de verificare.

Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Consultări publice privind aplicarea Listelor de verificare în domeniul activității farmaceutice' (0)

Comments are closed.