Controlul parlamentar privind implementarea Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului

Posted on 31/05/2018 in Comunicat de presă by admin

contrtutun3În luările de cuvânt au fost menționate următoarele:

  • Dna Valentina Buliga, președinta Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie a reiterat suportul Parlamentului pentru implementarea Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului și a îndemnat toate autoritățile responsabile să-și facă datoria la aplicarea prevederilor Legii în pofida impedimentelor întâlnite;
  • Dna Svetlana Cebotari, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a menționat impactul major al consumului de tutun asupra sănătății, aspectele de îmbunătățire a stării de sănătate a populației din momentul aplicării noilor prevederi ale Legii nr.278, importanța conlucrării autorităților responsabile și a trecut în revistă mai multe acțiuni efectuate în ultimul timp pentru protecția sănătății;
  • Dl Haris Hajrulahovic, șef al Biroului de țară al OMS a menționat despre suportul tehnic oferit de OMS pentru creșterea capacităților naționale în domeniul controlului tutunului, despre importanța Zilei Mondiale fără Tutun la nivel global, care în acest an se desfășoară cu sloganul ”Tutunul Frânge Inimi” și are drept scop creșterea gradului de conștientizare a populației privind impactul consumului de tutun și a expunerii la fumul de țigară asupra sănătății, îndeosebi asupra inimii, în contextul în care 12% din totalul deceselor sunt cauzate de bolile cardiovasculare.

În raportul de bază privind implementarea Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului, prezentat de către dna Aliona Serbulenco, secretar de stat la  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  au fost reflectate principalele progrese înregistrate în anul 2017, inclusiv adoptarea a 4 regulamente sanitare ce țin de reglementarea și comercializarea produselor din tutun și a celor conexe, a noului Program Național privind Controlul Tutunului pentru anii 2017-2021, despre aplicarea articolelor de bază ale legii – interdicțiile privind fumatul în spațiile publice, prevenirea consumului de tutun de către minori, aplicarea avertismentelor combinate de sănătate pe produsele de tutun, comunicarea și informarea, acțiunile de supraveghere și monitorizare efectuate, reducerea dependenței de tutun și renunțare la fumat. Au fost, de asemenea, menționate și impedimentele în implementare – interferența industriei tutunului, accesibilitatea produselor din tutun, cadrul legislativ imperfect pentru efectuarea operativă a controalelor, necesitatea unor structuri specializate, responsabile de aplicarea Legii, precum și unele modificări la Legea 278, efectuate pe parcurs care cresc riscul privind consumul produselor noi de tutun de către minori. La final, au fost enunțate activitățile de bază care urmează a fi întreprinse pe parcursul anului 2018 de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne.contrtutun2

În alte luări de cuvânt au fost prezentate date privind prevalența fumatului la adulți și tineri, nivelul de cunoștințe, atitudini și practici a adulților, atât nefumători, cât și fumători, numărul de persoane ce au beneficiat de tratament și consiliere anti-fumat. De asemenea, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au prezentat rezultatele implementării prevederilor Legii 278 privind controlul tutunului conform responsabilităților care-i revin acestui minister.

De asemenea, din partea societății civile a fost prezentat un raport alternativ privind implementarea Legii nr.278/2007, care în cea mai mare parte a confirmat concluziile conținute în raportul prezentat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

La finalul dezbaterilor de către deputați au fost apreciate realizările și s-a menționat necesitatea continuării activităților în ritm și mai accelerat, de efectuare a discuțiilor la nivel parlamentar și în format mai tehnic, inclusiv în următoarele trei luni, pentru a face ireversibile progresele înregistrate în aplicarea Legii 278/2007.

 

contrtutun

Serviciul informare și comunicare cu mass media 022574700

Pentru mai multe informații, apelați la tel.:022574677; 022574505

Comments on 'Controlul parlamentar privind implementarea Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului' (0)

Comments are closed.