Cu privire la participarea Republicii Moldova la Studiul Global privind Fumatul la Adolescenți (CYTS)

Posted on 15/05/2019 in Comunicat de presă by admin

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în conformitate cu Acordul Bienal pentru anii 2018-2019, între Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Republica Moldova participă la Studiul Global privind Fumatul la Adolescenți (CYTS) din clasele a 7-9, cu vârste între 13-15 ani, cu suportul și conlucrarea nemijlocită cu Biroul Regional pentru Europa al OMS și Centrul de Prevenire și Control a Bolilor din Atlanta, SUA și care se realizează o dată la cinci ani.

Scopul lui este acumularea informaţiei statistice maximale privind consumul produselor de tutun de către adolescenţi, una din principalele funcţii ale şcolii fiind acordarea informaţiei elevilor privind acţiunea deprinderilor dăunătoare asupra sănătăţii omului. Participarea la GYTS are ca scop sporirea capacităţii țărilor de a monitoriza consumul de tutun în rândul tinerilor și inițierea utilizării lui şi Ghidul de programe naționale de prevenire și control al tutunului pentru a facilita compararea datelor legate de tutun la nivel național, regional și global. Rezultatele studiilor GYTS sunt, de asemenea, utile pentru documentarea cu modificările diferite și variabile măsuri de control al tutunului pentru monitorizarea punerii în aplicare a diferitelor prevederi ale legislației privind control tutunului la articolele relevante ale Convenției Cadru privind Controlul Tutunului al OMS (FCTC OMS).

DSC_0929DSC_0925

Studiul își propune ca obiective să ofere informații referitoare la datele reprezentative la nivel național cu privire la prevalența fumatului, despre cunoștințele, atitudinile și comportamentul tinerilor în ceea ce privește consumul de tutun și inițierea fumatului, expunerea la fumul de tutun din mediul ambiant (ETS), expunerea la fumul de tutun la domiciliu și în afara lui, pro-publicitatea în favoarea tutunului în interrelație cu progresul în politicile controlului tutunului a tinerilor. Mai mult, dezvăluie cunoștințele și atitudinea adolescenților cu privire la consumul de tutun, expunerea lor la mesajele mass-media cu privire la fumat și la fumul de tutun din mediu (ETS), accesul și disponibilitatea produselor din tutun pentru minori și educația pentru sănătate privind fumatul în practica școlară.

În scopul desfășurării eficiente a Studiului, la 08 mai, 2019, în incinta ANSP a fost desfăşurat un Atelier de lucru cu intervievatorii acestuia în școlile și clasele selectate ca participante. În perioada 14-18 mai 2019, cu permisiunea Mnisterului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, se efectuează  intervievarea elevilor în școlile selectate.

DSC_0921DSC_0927

Rezultatele Studiului vor permite:

  • monitorizarea consumului de tutun în rândul copiilor și tinerilor și inițierii utilizării lui;
  • compararea rezultatelor la nivel național, regional și global privind consumul tutunului în rândul tinerilor și inițierea utilizării lui;
  • evaluarea măsurilor implementate de combatere a fumatului în rândul copiilor și tinerilor;
  • argumentarea perfectării legislației și reglementărilor în domeniul controlului tutunului cu scop de a reduce efectul negativ a fumatului asupra sănătății; argumentarea necesităţii includeriii unui curs în curricula școlară privind prevenirea și combaterea fumatului;
  • aplicarea măsurilor de combatere a fumatului în general și, în special, în rândul copiilor și a tinerilor.

178 de ţări din Europa, Asia, America, Africa, Australia şi Noua Zeelandă participă la acest Studiu şi tot mai multe ţări şi oraşe se includ. Republica Moldova participă pentru a patra oară la acest Studiu, realizat anterior în anii 2003, 2008 și 2013.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Cu privire la participarea Republicii Moldova la Studiul Global privind Fumatul la Adolescenți (CYTS)' (0)

Comments are closed.