Cu referire la implementarea prevederilor Legii nr.278 privind prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun şi la produsele conexe

Posted on 05/03/2019 in Comunicat de presă by admin

În scopul implementării prevederilor alin.(6), art. 25, “Prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun şi la produsele conexe”, al Legii nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului, cu referire la amplasarea la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare a unităţilor cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun şi produse conexe; precum şi în contextul declaraţiilor făcute în cadrul conferinţei de presă din 04.03.19, de către activişti civici, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) menţionează că, începând cu 01 ianuarie 2019, a întreprins următoarele măsuri:

  • Au fost informaţi, prin scrisori, agenții economici care desfășoară activități de comercializare a produselor din tutun despre necesitatea respectării prevederilor alin.(6), art.25 al acestei Legi.
  • A fost expediată în adresa autorităților administrației publice locale o circulară cu propuneri concrete, ce vizează punerea în aplicare a restricțiilor privind comercializarea produselor din tutun și a produselor conexe, potrivit prevederilor menţionate mai sus.
  • A fost emisă Dispoziția ANSP și expediată spre executare conducătorilor Centrelor de Sănătate Publică teritoriale privind asigurarea verificării realizării de către agenţii economici a prevederilor alin. (6), art.25al Legii nr.278 în cadrul controalelor de stat, realizate în conformitate cu Planul controalelor planificate pentru anul 2019. În context, a fost organizat un atelier de lucru, cu participarea inspectorilor ANSP, cu abordarea subiectului menţionat.
  • În scopul sensibilizării opiniei publice, pe pagina ANSP au fost plasate mai multe informaţii prin care a fost reiterat faptul, că din 01 ianuarie 2019, intră în vigoare prevederile (6) al art. 25. al Legii nr.278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului.
  • De către CSP Chişinău, în rezultatul sesizărilor parvenite, au fost verificate 97 gherete, cu întocmirea a 89 procese verbale privind contravenţiile administrative şi emise 5 prescripţii sanitare la 5 agenţi economici.
  • La 26.02.19 a fost convocată o şedinţă comună cu petiţionarii, inclusiv cu activistul civic, dl Radion Gavriloi, în cadrul căreia s-a convenit ca la verificarea respectării alin.(6), art.25 al Legii 278/2007 să participe şi activiştii civici.
  • La 27.02.19 a fost organizată o masă rotundă cu reprezentanţii Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii mun.Chişinău; preturilor; primăriilor din suburbii; Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a CMC privind implementarea prevederilor Legii nr.278. S-a convenit că preturile, în continuare, nu vor prelungi schemele de amplasare pentru gheretele care comercializează articole din tutun în raza mai mică de 200 m de la instituţiile medicale şi de învăţământ.

Respectarea prevederilor legislaţiei privind controlul tutunului se află şi în continuare la controlul ANSP.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Cu referire la implementarea prevederilor Legii nr.278 privind prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun şi la produsele conexe' (0)

Comments are closed.