De ce apele uzate? – este genericul Zilei Mondiale a Apei din 22 martie 2017

Posted on 20/03/2017 in Comunicat de presă by admin

Marcarea acestui eveniment, la inițiativa aprobată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, vine din anul 1993 în scopul sensibilizării opiniei publice asupra importanței apei potabile și pledează pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă. Ziua Mondială a Apei, marcată tradițional pe 22 martie, în anul 2017 va aborda tematica „Apelor uzate”.

      Creșterea numărului populației la nivel global, urbanizarea și dezvoltarea economică accelerată – sporesc cantitatea de apă uzată și poluată.  Se estimează, că peste 70% din populație către anul 2050 va locui la orașe, care, în majoritatea țărilor sărace, nu dispun de infrastructură și resurse necesare pentru gestionare eficientă și durabilă a apelor uzate. Peste 80% din apele uzate menajere la nivel global revin în ecosistem, fără tratare ulterioară, astfel că majoritatea apelor uzate provenite din orașe, industrie și agricultură, se revarsă poluând mediul și risipind resursele. Tendința este îngrijorătoare, dar o soluție ar fi gestionarea corectă a apelor uzate – ca o sursă potențială de apă, energie, nutrienți și alte materiale reciclabile. Există mai multe tipuri de epurare și sisteme de operare, care pot permite refolosirea apelor uzate pentru a satisface cererea tot mai mare de apă în orașele în creștere, să sprijine dezvoltarea durabilă a agriculturii și să sporească producția de energie.

     Obiectivul 6 de Dezvoltare Durabilă (ODD) – Apă și Sanitație Sigură, ținta 6.3 prevede până în 2030 „Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminării, deversării și reducerea la minimum a deversării substanțelor și materialelor chimice periculoase, reducerea la jumătate a cantității de ape uzate neepurate și creșterea substanțială a ponderii apei reciclate și refolosite în condiții de siguranță”.

     Către anul 2030 solicitarea de apă potabilă estimativ va crește cu 50%, comparativ cu a. 2015. Faptul acesta va necesita abordări noi de colectare și gestionare a apelor uzate.  Consumul de apă în sfera industrială este responsabil de 22% din utilizarea globală a apei. În anul 2009, în Europa și America de Nord, consumul de apă de către industrie a fost de 50% din totalul de apă consumat, comparativ cu 4-12% în țările în curs de dezvoltare. Este de așteptat, ca în țările cu un grad de industrializare rapid această proporție ar putea crește de cinci ori în următorii 10-20 de ani.

    Majoritatea din gospodăriile agricole, instituțiile medico-sanitare și unitățile industriale conectate la rețele de canalizare, adesea aruncă substanțe chimice foarte toxice și deșeuri medicale în sistemul de canalizare comun. Chiar și în orașele, unde apele uzate sunt colectate și epurate centralizat, eficiența epurării poate varia în funcție de sistemul utilizat. Sistemul clasic de epurare a apelor uzate nu este capabil să înlăture totalmente poluarea biologică, pasibilă de un impact negativ atât asupra sănătății umane, cât și a ecosistemelor.

    În Republica Moldova deversarea apelor uzate de la consumatori se efectuează prin rețele de evacuare a apelor uzate, care nu acoperă totalmente localitățile ţării. Calitatea apelor deversate nu corespunde cerinţelor de deversare, cu excepţia unor instalaţii cu capacităţi mici noi construite sau modernizarea celor existente cu tehnologii noi. Depăşiri ale concentraţiilor maxime admise de poluanţi în apele uzate epurate se depistează la amoniu, substanţe în suspensii, substanţe organice şi la parametrii microbiologici (E. coli, enterococi, Salmonella). De menționat, că 97% de localități din zonele urbane din țară sunt dotate cu stații de epurare a apelor uzate, iar în mediul rural – canalizarea și epurarea apelor uzate sunt efectuate doar la 8% din localități. Din cele cca 800 sisteme de canalizare, doar la 206 din ele se operează stații de epurare a apelor uzate, ca rezultat peste 50% din apele uzate formate se deversează neepurate sau insuficient epurate.

    În total, în a. 2016, din 96 de deversări a apelor reziduale la care s-au efectuat studii, ponderea probelor neconforme la parametrii chimici a constituit 86% față de 80,0 % în 2015, şi la parametrii microbiologici – 66,0 % față de 60,0 % în 2015. Lipsa sistemelor de canalizare și epurării apelor uzate, inclusiv pentru instituțiile pentru copii, afectează condițiile igienice de trai a populației și conduce la poluarea apelor freatice și la răspândirea bolilor condiționate de apă.

    În scopul stabilirii cerinţelor clare pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane şi stabilirea cerinţelor privind colectarea, depozitarea, epurarea şi deversarea apelor uzate menajere în localităţile rurale, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 25.11.2013 a fost aprobat Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în bazine de apă pentru localităţile urbane şi rurale.

    Important de menționat, că la nivel global circa 663 milioane de oameni sunt lipsiți de surse sigure de apă potabilă, care de rând cu condițiile sanitaro-igienice nesatisfăcătoare, cauzează peste 842 mii decese anual. Circa 1,8 miliarde de oameni folosesc ca sursă de apă potabilă – apa contaminată, astfel sporește riscul de răspândire a holerei, dizenteriei, febrei tifoide, hepatitei virală A și a poliomielitei.

Serviciul de presă și relații cu publicul    022574700

Pentru mai multe detalii    apelați la tel.: 022574677

Comments on 'De ce apele uzate? – este genericul Zilei Mondiale a Apei din 22 martie 2017' (0)

Comments are closed.